Πούλησε η Värde την BizSpace
Πούλησε η Värde την BizSpace

Πούλησε η Värde την BizSpace

Έναντι συνολικού τιμήματος σε μετρητά £245εκατ.
Στυλιανή Ρουχωτά
09.11.2021

Την Helix Investments Limited εξαγόρασε η Sirius Real Estate Limited από τη Värde Partners έναντι συνολικού τιμήματος σε μετρητά £245εκατ. με την αξία της εταιρίας να ορίζεται στα £380εκατ.

Η Helix Investments είναι μητρική εταιρία της BizSpace, ηγέτιδας στη αγορά ευέλικτων χώρων εργασίας. Ήπια βιομηχανικά ακίνητα, στούντιος και μικρά γραφεία εκτός πόλης είναι κάποιοι από τους χώρους που διαθέτει σε διάφορες εταιρίες του ΗΒ η BizSpace.

Το ΔΣ της Sirius εκτιμά πως αυτή η εξαγορά αποτελεί μια πολύ ελκυστική και στρατηγικά σημαντική ευκαιρία εισόδου της εταιρίας σε μια αγορά που για την ώρα υπο-εξυπηρετείται στο ΗΒ. Ενώ δεν αποκλείεται να επαναληφθεί με αυτή το success story της δραστηριότητας της Sirius’ σε μια άλλη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης, προσφέροντας στους μετόχους επιπλέον οφέλη από τη δημιουργία αξίας και μιας μακροπρόθεσμης δυναμικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταρείας η εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί από υφιστάμενο και νέο δανεισμό αλλά και με νέα άντληση κεφαλαίων (fund raising) η οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθει συνολικά στα £135εκατ. Η άντληση θα αφορά σε τρείς εκδόσεις νέων μετοχών ως ακολούθως:

-έκδοση νέων κοινών μετοχών χωρίς δικαίωμα προτίμησης (non pre-emptive placing) προς θεσμικούς επενδυτές στο ΗΒ

-έκδοση νέων κοινών μετοχών χωρίς δικαίωμα προτίμησης (non pre-emptive placing) προς επιλεγμένους επενδυτές στη Ν.Αφρική και

-έκδοση νέων κοινών μετοχών για λογαριασμό της εταιρίας οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στην Online πλατφόρμα της PrimaryBid Limited (η οποία θα προσφέρει σε λιανικούς επενδυτές στο ΗΒ να συμμετέχουν σε αυτή την αύξηση κεφαλαίου)

Συνολικά ο αριθμός των νέων κοινών μετοχών που θα εκδοθούν σε αυτή την άντληση δε θα ξεπερνούν τις 105,281,686 νέες κοινές μετοχές, αριθμός που αντιστοιχεί στο 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας μέχρι την ημέρα της πιο πρόσφατης ανακοίνωσης ΓΣ της εταιρίας. Ο τελικός αριθμός των προσφερόμενων μετοχών και η τιμή στην οποία αυτές τελικά θα διατεθούν, θα ανακοινωθούν αμφότεροι με το κλείσιμο του βιβλίου εγγραφών (bookbuild process)Η συναλλαγή αυτή δίνει πρόσβαση στη Sirius σε μια νέα γεωγραφική περιοχή και επεκτείνει την επιτυχημένη στρατηγική της εταιρίας ειδικά για σημαντικά locations και νέα ακίνητα.

Σημειώνεται ότι η BizSpace ιδρύθηκε το 2000 και έκτοτε έχει ένα δίκτυο που εκτείνεται σε 72 περιοχές και καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που φτάνει τα £377εκατ.