Που θα χρησιμοποιηθούν τα λεφτά από το 7ετές ομόλογο της Prodea
Που θα χρησιμοποιηθούν τα λεφτά από το 7ετές ομόλογο της Prodea

Που θα χρησιμοποιηθούν τα λεφτά από το 7ετές ομόλογο της Prodea

Μεταξύ 2,2-2,6% προσδιορίζεται το εύρος της απόδοσης για το επταετές ομόλογο της Prodea Investments η Δημόσια Προσφορά του οποίου θα ξεκινήσει αύριο 14 Ιουλίου 2021 και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 και ώρα Ελλάδος 4:00 μ.μ.
RE+D magazine
13.07.2021

Ξεκινά η δημόσια προσφορά για το 7ετές ομόλογο της Prodea. Μεταξύ 2,2-2,6% προσδιορίζεται το εύρος της απόδοσης

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση και το Επιτόκιο περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές (στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%) και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια.

Ενδεικτικά, εάν η ζήτηση από Ειδικούς Επενδυτές καλύψει την Έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της Έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων και υπό την επιφύλαξη της κάλυψης της προϋπόθεσης έκδοσης των Ομολογιών. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Ομολογιών. Σε κάθε περίπτωση, το Επιτόκιο θα καθορισθεί εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους της απόδοσης. 

Το Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς από τις 10:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ., εκτός της 16 Ιουλίου 2021 κατά την οποία θα λήξει στις 4:00 μ.μ.

Η εταιρεία επιδιώκει να αντλήσει έως 300 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως εξής;

Ποσό €56 εκατ. θα διατεθεί, εντός 30 ημερών από την Ημερομηνία Εκδόσεως, για την ολική αποπληρωμή του από 20.02.2018 κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου της Εκδότριας ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους περίπου €56 εκατ. Η εν λόγω αποπληρωμή δανείου σχετίζεται με την επένδυση στο ακίνητο Καρελά το οποίο έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις αρχές βιώσιμης αναπτυξης και είναι πιστοποιημένο κατά LEED. 

 Tο εναπομείναν ποσό, ήτοι έως €236 εκατ. θα διατεθεί έως την 31.12.2024 για Πράσινες Επενδύσεις περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που τυχόν υφίστανται και συνδέονται αποκλειστικά με τις Πράσινες Επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους. 

 Το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου περιλαμβάνει πιθανές επενδύσεις σε ακίνητα ή/και εταιρίες ακινήτων ύψους άνω των €415,0 εκατ., εκ των οποίων το 18% αφορά σε ακίνητα που η Εταιρεία έχει ήδη ποσοστό ιδιοκτησίας από 35% έως 100% ενώ 25%, περίπου, αφορούν επενδύσεις οι οποίες βρίσκονται σε τελικό στάδιο απόκτησης βάσει σχετικών υπογεγραμμένων προσυμφώνων ή/και δεσμευτικών προσφορών που έχουν υποβληθεί.

 Το σύνολο των παραπάνω επενδύσεων στις οποίες η Prodea κατέχει ήδη ποσοστό ιδιοκτησίας η βρίσκεται σε τελικό στάδιο απόκτησης, εναπομείναντος συνολικού ποσού €80.252.000 θα χρηματοδοτηθεί από τα αντληθέντα κεφάλαια του ΚΟΔ και συγκεκριμένα:

 

 1. Για την απόκτηση του 100% των μεριδίων εταιρείας, ιδιοκτήτριας οικοπέδου στο οποίο βρίσκονται υπό ανέγερση δύο κτήρια με χρήση Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ) σύγχρονων προδιαγραφών. Το τελικό τίμημα θα προσδιοριστεί την ημερομηνία μεταβίβασης των μεριδίων της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψιν την οικονομική της θέση την εν λόγω ημερομηνία. Η Εταιρεία στο πλαίσιο προσυμφώνου κατέβαλε ποσό €7.030.000 ως προκαταβολή (χρηματοδότηση μέσω δανειακών κεφαλαίων), ενώ αναμένεται να καταβάλει για την ολοκλήρωση της συναλλαγής περίπου €7.816.000
   
 2. Για την απόκτηση του 100% των μετοχών εταιρείας, ιδιοκτήτριας οικοπέδου στο οποίο θα ανεγερθούν ακίνητα με χρήση ΚΑΔ. Το τελικό τίμημα θα προσδιοριστεί την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψιν την οικονομική της θέση την εν λόγω ημερομηνία. Η Εταιρεία στο πλαίσιο του προσυμφώνου κατέβαλε ποσό €12.935.000 ως προκαταβολή (χρηματοδότηση μέσω ιδίων και δανειακών κεφαλαίων), ενώ αναμένεται να καταβάλλει περίπου €12.516.000 έως την ολοκλήρωση και εξαγορά.
   
 3. Για την ανακατασκευή του Πύργου Πειραιά με στόχο να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο βιοκλιματικό κτήριο γραφείων και καταστημάτων συνολικής επιφάνειας περίπου 34.518 τ.μ., έργο το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του α’ εξαμήνου του 2023. Η Εταιρεία συμμετέχει στο εν λόγω έργο μέσω της κοινοπραξίας «PIRAEUS TOWER A.E.» (ποσοστά συμμετοχής: 30% Prodea και 70% «Cante Holdings Ltd», η οποία αποτελεί τον κοινό επενδυτικό φορέα του ομίλου Dimand κατά 65% και της EBRD κατά 35%). Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε €50 εκατ. περίπου και η εταιρεία αναμένεται να εισφέρει €4.320.000 για τις απαραίτητες εργασίες. Έως την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου έχει καταβληθεί συνολικό ποσό €1.230.000 το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από δανειακά κεφάλαια.
   
 4. Για την ανάπτυξη κτηρίου σύγχρονων προδιαγραφών βάσει των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης, εκτιμώμενης συνολικής επιφάνειας άνω των 30 χιλ. τ.μ. επί των οδών Λεωφόρου Συγγρού και Λαγουμιτζή στην Αθήνα, έργο το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022 H prodea συμμετέχει μέσω της κοινοπραξίας «PANTERRA Α.Ε» (ποσοστά συμμετοχής: 49% Prodea και 51% «STIVALEOUS HOLDINGS LIMITED» του ομίλου Dimand). Η Εταιρεία είναι σε διαδικασία εξαγοράς του 51% και αποπεράτωσης των κατασκευαστικών εργασιών.
   
 5. Σημειώνεται ότι έως την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου έχει καταβληθεί συνολικό ποσό €11.711.000 το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από δανειακά και ίδια κεφάλαια, ενώ οι συνολικές μελλοντικές εκροές υπολογίζονται σε €38.980.000
   
 6. Για την ανακατασκευή κτιρίου (Σαρόγλειο Μέγαρο) επί της οδού Σταδίου 65 και Πλατεία Ομονοίας, στην Αθήνα ώστε να λειτουργήσει ως ξενοδοχειακή μονάδα. Η Prodea, συμμετέχει μέσω της κοινοπραξίας «RINASCITA Α.Ε.», στην οποία κατεχει το 35% ενώ στην συνέχεια θα εξαγοράσει πλήρως. Για το έργο έχει ήδη εισφέρει €1.961.000 (χρηματοδότηση μέσω ιδίων και δανειακών κεφαλαίων) και τα συνολικά μελλοντικά κεφάλαια για την συμμετοχή στην ολοκλήρωση της ανακατασκευής του ακινήτου και εξαγοράς του 65% υπολογίζονται σε €9.419.000.
   
 7. Για την ανάπτυξη πολυτελών κατοικιών σύγχρονων προδιαγραφών βάσει των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης Για το σκοπό αυτό η PRODEA απέκτησε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 2.6 χιλ. τ.μ. στο Ελληνικό. Το τίμημα απόκτησης του οικοπέδου ανήλθε σε €4,4 εκ. (χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων), ενώ οι συνολικές μελλοντικές εκροές για την ανάπτυξη των κατοικιών υπολογίζονται σε €7,2 εκατ.

Επιπλέον, 30% περίπου αφορούν επενδύσεις, οι οποίες έχουν εγκριθεί από την Επενδυτική Επιτροπή της Εταιρείας και για τις οποίες έχει συναφθεί Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) ή/και διενεργείται ενδελεχής έλεγχος (due diligence) ή συζητούνται τα συμβατικά κείμενα για την ολοκλήρωση των συναλλαγών.

Τέλος, το υπόλοιπο μέρος αφορά σε περιπτώσεις για τις οποίες πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις. 

Η υλοποίηση των παραπάνω, για τα οποία δεν έχει υπογραφεί προσύμφωνο ή/και άλλο δεσμευτικό έγγραφο, τελεί υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και των αποτελεσμάτων των σχετικών ελέγχων και δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι θα ολοκληρωθούν.