"Πράσινο" ομολογιακό έως €300 εκατ. για την Prodea Investments
"Πράσινο" ομολογιακό έως €300 εκατ. για την Prodea Investments

"Πράσινο" ομολογιακό έως €300 εκατ. για την Prodea Investments

Την έκδοση «πράσινου» κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως €300.000.000, με ελάχιστο ποσό τα €250.000.000 με διάρκεια επτά (7) έτη αποφάσισε το Διοικητικό της Συμβούλιο της «PRODEA»
RE+D magazine
02.07.2021

Σκοπός της έκδοσης η χρηματοδότηση αειφόρων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

 Σκοπός της εν λόγω έκδοσης είναι κυρίως η χρηματοδότηση αειφόρων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία καθώς και η αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων που συνδέονται με ακίνητο το οποίο έχει αναπτυχθεί με βάση τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του Green Bond Framework που έχει εκπονήσει η Εταιρεία επί τη βάσει των Green Bond Principles του οργανισμού International Capital Market Association (ICMA) (έκδοση Ιουνίου 2018) και εντός του πλαισίου που διαγράφει το άρθρο 22 του Ν. 2778/1999, ως εκάστοτε ισχύει.

Οι ειδικότεροι όροι του Ομολογιακού Δανείου και της δημόσιας προσφοράς θα περιληφθούν στο Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου και στο Ενημερωτικό Δελτίο, που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα τεθούν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού.

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών, θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα, κατόπιν λήψης της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αναλόγως των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματαγορές.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου με επόμενες ανακοινώσεις της.

 


Αριστοτέλης Καρυτινός
Αριστοτέλης Καρυτινός Διευθύνων Σύμβουλος
PRODEA ΑΕΕΑΠ
PRODEA ΑΕΕΑΠ www.prodea.gr/default.aspx