Προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός για την ψηφιοποίηση του αρχείου των υποθηκοφυλακείων
Προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός για την ψηφιοποίηση του αρχείου των υποθηκοφυλακείων

Προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός για την ψηφιοποίηση του αρχείου των υποθηκοφυλακείων

Στη Διαύγεια αναρτήθηκε την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου ο πολυαναμενόμενος διαγωνισμός
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
13.11.2021

Δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου, στη Διαύγεια ο πολυαναμενόμενος διαγωνισμός για την ψηφιοποίηση του αρχείου των υποθηκοφυλακείων της χώρας.


Αναθέτουσα αρχή είναι η «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Ν.Π.Δ.Δ.) και αντικείμενο του αποτελεί η ψηφιοποίηση του συνόλου των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών και του συστήματος ενεχύρων, καθώς και η υλοποίηση ηλεκτρονικών Εφαρμογών και Πληροφοριακού Συστήματος για την τήρηση και την ενημέρωση τους.

Στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα δια μέσω διαδικτυακής πύλης θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι νόμιμα ενδιαφερόμενοι (πολίτες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, κ.ά.).

Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει τόσο τη σάρωση των στοιχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών και του συστήματος Ενεχύρων όσο και την καταχώριση βασικών στοιχείων τους σε εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα, ώστε να δημιουργηθεί ένα επίσημο ψηφιακό αντίγραφο του συστήματος το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται εφεξής για να διενεργείται έρευνα στα στοιχεία του υποθηκοφυλακείου. 

Το έργο χωρίζεται σε 5 υποτμήματα και αφορά συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.


ΤΜΗΜΑ 1

Αφορά στα στοιχεία των υποθηκοφυλακείων στις περιοχές Καλλιθέας, Νεας Σμύρνης Πειραιώς και Νήσων, και Αθηνών.

Αξία χωρίς ΦΠΑ: €21.469.703,54 


ΤΜΗΜΑ 2

Αφορά στα στοιχεία των υποθηκοφυλακείων Κρήτης και Αττικής

Αξία χωρίς ΦΠΑ: €43.072.508,97 


ΤΜΗΜΑ 3

Αφορά στα στοιχεία των υποθηκοφυλακείων Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας Υπολοιπο Αθηνών (εκτός υποθ. Ν. Σμύρνης, Καλλιθέας και Αθηνών) και Ν. Αιγαίου.

Αξία χωρίς ΦΠΑ: €62.578.959,38


ΤΜΗΜΑ 4

Αφορά στα στοιχεία των υποθηκοφυλακείων Κεντρικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, και Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης..

Αξία χωρίς ΦΠΑ: €59.507.295,46 


ΤΜΗΜΑ 5

Αφορά στα στοιχεία των υποθηκοφυλακείων , Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, και Δυτικής Μακεδονίας.

Αξία χωρίς ΦΠΑ: €63.272.131,65


Ο προϋπολογισμός της συμφωνίας πλαίσιο χωρίς τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των €238.366.725,00 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ €192.231.230, ΦΠΑ 24%: €46.135.495)

Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας πλαίσιο συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των €309.876.742,76 (ποσό χωρίς ΦΠΑ €249.900.599, ΦΠΑ €59.976.143,76).

Η διάρκεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι 36 μήνες με πρόβλεψη για παράταση (3+3 έτη).

ΕΔΩ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ