Πως θα "πετάξουν" τα €120 εκατ. στην Aegean
Πως θα "πετάξουν" τα €120 εκατ. στην Aegean

Πως θα "πετάξουν" τα €120 εκατ. στην Aegean

Τους όρους με τους οποίους θα καταβληθεί η κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους €120 εκατ. στην αεροπορική εταιρεία Aegean καθορίζει διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή.
RE+D magazine
27.01.2021

Διάταξη του νομοσχεδίου του Υπ. Οικονομικών κατατέθηκε προς ψήφιση στην Βουλή.

Βάσει του σχεδίου, λοιπόν, απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης είναι η ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους € 60 εκατ.

Με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ και την καταβολή του ποσού των €120 εκατ. θα παραδοθούν στο ελληνικό δημόσιο, χωρίς επιβάρυνση, ελεύθερα μεταβιβάσιμοι τίτλοι παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών της "Αεροπορία Αιγαίου ΑΕ” (warrants) που θα αντιπροσωπεύουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών οι οποίες θα αντιστοιχούν στο 11,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η τιμή άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων ισούται με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η άσκηση των warrants θα μπορεί να γίνει μετά από την συμπλήρωση του δεύτερου έτους και πριν από την λήξη του πέμπτου έτους, από την ημερομηνία εκταμίευσης των 120 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, κατά την άσκηση των warrants, η Aegean έχει το δικαίωμα προαίρεσης για την αγορά τους, στην αγοραία αξία τους η οποία καθορίζεται από τη διαφορά της μέσης τιμής της μετοχής κατά τις τελευταίες 60 ημέρες από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος και της τιμής κτήσης. Η διάταξη ορίζει ότι αν κάτοχος των warrants είναι το Δημόσιο, πριν την άσκηση του δικαιώματος αγοράς απαιτείται η κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η έγκρισή της.

Με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) η υλοποίηση της άσκησης των warrants μπορεί να ανατεθεί στο ΤΑΙΠΕΔ.