Σε διαβούλευση η Ζώνη Καινοτομίας
Σε διαβούλευση η Ζώνη Καινοτομίας

Σε διαβούλευση η Ζώνη Καινοτομίας

Εισάγονται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στο νόμο 3489/2006
RE+D magazine
01.07.2011

Εισάγονται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στο νόμο 3489/2006 «Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Εισάγονται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στο νόμο 3489/2006 «Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Όπως σημειώνεται σχετικά, η Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και η εταιρεία διαχείρισης αυτής «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» θεσπίστηκαν αποβλέποντας στην ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Βασικός στόχος είναι η Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης να αποτελέσει το κατάλληλο περιβάλλον, όπου θα προσφέρονται κίνητρα για καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, για παραγωγή υψηλής τεχνολογίας και για υποστήριξη επενδυτικών προτάσεων στρατηγικής σημασίας.

Με την πρωτοβουλία αυτή στοχεύουμε στη βελτίωση του νομικού πλαισίου, που διέπει τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης για την ταχύτερη υλοποίηση των στόχων της. Έτσι θεσπίζουμε ένα ολιγομελές και πιο ευέλικτο σχήμα λειτουργίας, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες δημοσιονομικές απαιτήσεις και διασφαλίζουμε τη διαφάνεια στη λειτουργία της εταιρείας.

Η βασική εκκρεμότητα που πλέον επιλύεται, είναι η οριοθέτηση της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης. Ο χάρτης που αναρτάται συνημμένος στο προς διαβούλευση κείμενο, αποτυπώνει την περιοχή ενδιαφέροντος με τις ανάλογες συντεταγμένες, η οποία θα θεσμοθετηθεί με αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση.

Παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις θα υποβάλλονται μέχρι την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2011.