Σε διαβούλευση το Χωροταξικό του Τουρισμού
Σε διαβούλευση το Χωροταξικό του Τουρισμού

Σε διαβούλευση το Χωροταξικό του Τουρισμού

Σε δημόσια διαβούλευση, στο opengov, βρίσκεται μέχρι και τις 20 Μαρτίου το νέο Χωροταξικό
RE+D magazine
09.03.2012

Σε δημόσια διαβούλευση, στο opengov, βρίσκεται μέχρι και τις 20 Μαρτίου το νέο Χωροταξικό του Τουρισμού, το οποίο θα αντικαταστήσει το προηγούμενο σχέδιο που εγκρίθηκε το 2007 επί υπουργίας Γ. Σουφλιά.

Σε δημόσια διαβούλευση, στο opengov, βρίσκεται μέχρι και τις 20 Μαρτίου το νέο Χωροταξικό του Τουρισμού, το οποίο θα αντικαταστήσει το προηγούμενο σχέδιο που εγκρίθηκε το 2007 επί υπουργίας Γ. Σουφλιά.

Βάσει του νέου χωροταξικού ο εθνικός χώρος κατηγοριοποιείται βάσει της έντασης και του είδους της τουριστικής δραστηριότητας και σειράς άλλων κριτηρίων σε :

  • αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές

  • αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές,

  • περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος με μειονεκτικά χαρακτηριστικά και κυρίαρχες χρήσεις άλλες από τον τουρισμό,

  • μητροπολιτικές περιοχές,

  • παράκτιες περιοχές και νησιά

  • ορεινές περιοχές

  • περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών

  • Προστατευόμενοι και εγκαταλελειμμένοι οικισμοί

  • Αρχαιολογικοί χώροι


Δείτε αναλυτικά:

Σχέδιο ΚΥΑ
Έκθεση αξιολόγησης
Συνοδευτικό κείμενο