Σε φάση δημοπράτησης περνά τμήμα του ΒΟΑΚ και του Δράμα-Αμφίπολη
Σε φάση δημοπράτησης περνά τμήμα του ΒΟΑΚ και του Δράμα-Αμφίπολη

Σε φάση δημοπράτησης περνά τμήμα του ΒΟΑΚ και του Δράμα-Αμφίπολη

Τις απαραίτητες εγκρίσεις έδωσε προ ημερών το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Ειρήνη Θεοφανίδου
29.10.2021

Τις απαραίτητες εγκρίσεις έδωσε προ ημερών το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τις διαδικασίες ωρίμανσης στη δημοπράτηση δυο μεγάλων οδικών έργων.

Συγκεκριμένα, ενέκρινε την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου με προσωρινό ανάδοχο έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα «Γραφείων Μελετών Β. Κωνσταντινίδης και Συνεργάτες Ε.Ε  (ΚΟΝΣΤΑΝΤ ΓΚΡΟΘΠ Ε.Ε)» για την δημοπράτηση του έργου «Νεάπολη – Αγ. Νικόλαςο του ΒΟΑΚ στο Ν. Λασιθίου». Σημειώνεται ότι η εν λόγω εταιρεία έδωσε την χαμηλότερη τιμή για την ανάληψη καθηκόντων εξειδικευμένου Τεχνικού Συμβούλου για το έργο με συνολική αμοιβή 129.270,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

Παράλληλα όρισε ως αναθέτουσα και προϊσταμένη αρχή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την δημοπράτηση του έργου «Δράμα – Αμφίπολη, στο τμήμα Παλαιοκώμη – όρια Ν. Σερρών και Ν. Δράμας» την «Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ – ΚΣΣΥ)» και διευθύνουσα υπηρεσία το τμήμα μελετών και προγραμματισμού της.