Στην Bain Capital το "Danube" της Εθνικής τράπεζας
Στην Bain Capital το "Danube" της Εθνικής τράπεζας

Στην Bain Capital το "Danube" της Εθνικής τράπεζας

Έκλεισε η συμφωνία της Εθνικής Τράπεζας για την πώληση χαρτοφυλακίου με ρουμανικά «κόκκινα» δάνεια (Project Danube) στην Bain Capital Credit
RE+D magazine
22.12.2020

Έκλεισε η συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου με ρουμανικά «κόκκινα» δάνεια

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει ενυπόθηκα επιχειρηματικά δάνεια συνολικής λογιστικής αξίας €174 εκατ. (περίπου €102 εκατ. διασφαλιστική αξία ακινήτων)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΤΕ για τη διαχείριση μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και είναι σύμφωνη με τους επιχειρησιακούς στόχους όπως αυτοί έχουν υποβληθεί στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό.