Στη Grivalia το Praktiker στη Μάνδρα
Στη Grivalia το Praktiker στη Μάνδρα

Στη Grivalia το Praktiker στη Μάνδρα

Το τίμημα για τη συμφωνία ανήλθε σε €6,5 εκ. και η εγγυημένη αρχική μισθωτική απόδοση ανέρχεται σε 9,5%.
RE+D magazine
20.05.2015

Η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ απέκτησε το ακίνητο από την Praktiker και στη συνέχεια το επαναμίσθωσε με μακροχρόνια σύμβαση στην εταιρία.

 

Συγκεκριμένα, η εταιρία σε συνέχεια της σχετικής άδειας που έλαβε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στις 28 Αυγούστου 2014, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συναλλαγής που αφορά την απόκτηση ενός ακινήτου στη Μάνδρα Αττικής από την «PRAKTIKER HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και την ταυτόχρονη μακροπρόθεσμη επαναµίσθωση από αυτή.

Συγκεκριμένα, το ακίνητο διαθέτει συνολική εκµισθώσιµη επιφάνεια 12.420 τµ περίπου, βρίσκεται στο Δήμο Μάνδρα-Ειδυλλίας, στο ύψος του 23ου χλμ της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.

Το τίμημα για τη συμφωνία ανήλθε σε €6,5 εκ. και η εγγυημένη αρχική μισθωτική απόδοση ανέρχεται σε 9,5%.

Σημειώνεται ότι η αγορά χρηματοδοτήθηκε από κεφάλαια που αντλήθηκαν κατά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε το 2014.