Στις 16 Νοεμβρίου η εισαγωγή των νέων μετοχών της ΔΕΗ
Στις 16 Νοεμβρίου η εισαγωγή των νέων μετοχών της ΔΕΗ

Στις 16 Νοεμβρίου η εισαγωγή των νέων μετοχών της ΔΕΗ

Διατέθηκε περίπου το 85% των νέων μετοχών στην διεθνή αγορά.
RE+D magazine
11.11.2021

Την ερχόμενη Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 αναμένεται η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου το 85% των νέων μετοχών διατέθηκαν στη διεθνή αγορά.

Εκδόθηκαν 150.000.000 νέες μετοχές με τιμή διάθεσης 9 ευρώ ανά νέα μετοχή (στο ανώτατο εύρος).

Το 15% (22.500.000 μετοχές) των νέων μετοχών κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά (Ελλάδα) και 85% (127.500.000 Μετοχές) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά (ιδιωτική τοποθέτηση).

Στην Δημόσια Προσφορά το 60,02% των νέων μετοχών κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες και το 39,98% σε θεσμικούς επενδυτές.

Στην Διεθνή Προσφορά το 29,96% των νέων μετοχών κατανεμήθηκαν στον Cornerstone Επενδυτή Selath Holdings S.à r.l. (CVC), το 9,21% στην ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο) και το υπόλοιπο 60,83% σε λοιπούς επενδυτές.

Τα συνολικά κεφάλαια που άντλησε η εταιρεία μέσω της συνδυασμένης προσφοράς ανέρχονται σε 1.350.000.000 ευρώ (Δημόσια Προσφορά 202.500.000 ευρώ και Διεθνής Προσφορά 1.147.500.000 ευρώ).