Στο ΠΕΠ Κρήτης το έργο θωράκισης του λιμένα Ηρακλείου
Στο ΠΕΠ Κρήτης το έργο θωράκισης του λιμένα Ηρακλείου

Στο ΠΕΠ Κρήτης το έργο θωράκισης του λιμένα Ηρακλείου

Το έργο που θα γίνει μπροστά από το φρούριο Κούλε είναι προϋπολογισμού €1,4 εκατ.
RE+D magazine
04.10.2021

Το έργο της θωράκισης του προσήνεμου μόλου Λιμένα Ηρακλείου έμπροσθεν του φρουρίου Κούλε, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινού και του Προέδρου του ΟΛΗ Γιάννη Βαρδαβά.

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» και στη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της πόλης του Ηρακλείου, έχει προϋπολογισμό 1.406.110,00 ευρώ και φορέας υλοποίησής του θα είναι ο ΟΛΗ ΑΕ.

Η περιοχή βρίσκεται στα κεντρικά παράλια της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης στη ρίζα του προσήνεμου μόλου του Λιμένα Ηρακλείου. Ο  βασικός κορμός της θωράκισης θα είναι ύφαλος και θα αποτελείται από Τεχνητούς Ογκολίθους (ακρόποδες), ενώ θα ενισχυθεί η υφιστάμενη θωράκιση με Φυσικούς Ογκολίθους.

Τα έργα έχουν σχεδιαστεί με βάση το όριο των κρηπιδωμάτων των υφιστάμενων λιμενικών έργων που βρίσκονται στη ρίζα του προσήνεμου μόλου. Ο σχεδιασμός των έργων έγινε με γνώμονα την καλύτερη δυνατή διατήρηση της φυσιογνωμίας της περιοχής, δηλαδή τη λιγότερη δυνατή οπτική παρέμβαση στο τοπίο και τη μικρότερη δυνατή μεταβολή της βαθυμετρίας.

Τα υπο-έργα

Α. Κατασκευή θωράκισης προσήνεμου μόλου που περιλαμβάνει: Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 2500 – 4000 kg, Κυψελωτοί τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30, Άρση / επανατοποθέτηση τεχνητών ογκολίθων βάρους μέχρι 35 τόνων, Εισκόμιση, Αποκόμιση, Μετακινήσεις Πλωτού Εξοπλισμού

Β. Αρχαιολογικό έργο. Αρχαιολογικές εργασίες, πρόσληψη δύο καταδυόμενων αρχαιολόγων. Αρχαιολογική μελέτη και δημοσίευση αυτών.