Τα γραφεια της ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ απέκτησε η Trastor
Τα γραφεια της ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ απέκτησε η Trastor

Τα γραφεια της ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ απέκτησε η Trastor

Σύγχρονα γραφεία 3,4 χιλ. τ.μ. στην Αγία Παρασκευή
RE+D magazine
01.12.2017

H Trastor A.E.E.A.Π., ανακοίνωσε την απόκτηση ακινήτου επί της οδού Αγίου Ανδρέα αρ. 3 στην Αγία Παρασκευή Αττικής.

Πρόκειται για σύγχρονο τριώροφο κτίριο γραφείων, συνολικής επιφάνειας 3.472,74 τ.μ. στο οποίο στεγάζονται τα γραφεία της κατασκευαστικής ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ.

Το ακίνητο αποτελείται από γραφειακούς χώρους επιφάνειας 1.544,27 τ.μ. και 40 θέσεις στάθμευσης και λοιπούς βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι αντιστοιχούν σε συνολική επιφάνεια 1.928,47 τ.μ.

Το τίμημα ανήλθε συνολικά σε € 2.100.000. Η αγορά του ακινήτου χρηματοδοτήθηκε από κεφάλαια που αντλήθηκαν κατά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε το 2017.