Τέλη του 2021 σε κυκλοφορία το Νότιο Τμήμα του Ε65
Τέλη του 2021 σε κυκλοφορία το Νότιο Τμήμα του Ε65

Τέλη του 2021 σε κυκλοφορία το Νότιο Τμήμα του Ε65

Σημαντική πρόοδο καταγράφεται στην κατασκευή του Νοτίου Τμήματος (0-32χλμ.) του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) με τα έργα που έχουν ολοκληρωθέι να φτάνουν στο 61,8%.
RE+D magazine
17.12.2020

Τα έργα που έχουν ολοκληρωθέι να φτάνουν στο 61,8%.

Στο υπό κατασκευή τμήμα από την ένωση με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (στο 203ο χλμ.) έως και τον Ανισόπεδο Κόμβο Ξυνιάδας, (32,5ο χλμ. Αυτοκινητοδρόμου Ε65) έχουν αναπτυχθεί τρία συνολικά εργοτάξια.

Στη δίδυμη σήραγγα Όθρυος έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη και η προσωρινή αντιστήριξη σε 2,6 χλμ. από το σύνολο των 3 χλμ. μήκους, οι γέφυρες και τα διάφορα τεχνικά παρουσιάζουν πρόοδο της τάξεως του 71,7%, τα ασφαλτικά οδοστρώματα 49,6% και οι χωματουργικές εργασίες 54,8%.

Η συνολική διάρκεια κατασκευής του Νοτίου Τμήματος είναι 36 μήνες και η παράδοση σε κυκλοφορία αναμένεται στα τέλη του 2021.