Τσιμέντο νέας τεχνολογίας στη μάχη για την κυκλική οικονομία
Τσιμέντο νέας τεχνολογίας στη μάχη για την κυκλική οικονομία

Τσιμέντο νέας τεχνολογίας στη μάχη για την κυκλική οικονομία

Η Holcim στις αρχές του 2021 εισήγαγε ένα τσιμέντο νέας τεχνολογίας που συμβάλλει στην τήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων για την πράσινη μετάβαση.
Στυλιανή Ρουχωτά
12.11.2021

Αν ο κατασκευαστικός κλάδος ολικά χρησιμοποιήσει νέα καινοτόμα υλικά κατασκευής θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050, σύμφωνα με σχετικό άρθρο του World Economic Forum.


Με το στόχο αυτό είναι διάφορες οι καινοτομίες στις οποίες έχουν διακριθεί διάφορες εταιρίες διεθνώς. Μεταξύ αυτών και η
Holcim η οποία στις αρχές του 2021 εισήγαγε ένα τσιμέντο νέας τεχνολογίας που συμβάλλει στην τήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων για την πράσινη μετάβαση.

Το κυκλικό τσιμέντο της Holcim έχει τουλάχιστον κατά 30% χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα σε σχέση με το παραδοσιακά χρησιμοποιούμενο τσιμέντο. Στην Ελβετία το υλικό έχει χρησιμοποιηθεί σε μια εκδοχή που λέγεται Susteno και περιέχει 20% ανακυκλώμενα οικοδομικά υλικά και απορρίμματα κατεδαφίσεων, εξασφαλίζοντας 20% λιγότερες πηγές υλικών που προέρχονται κατευθείαν από το φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον έχει κατά 38% χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα.

Η εταιρία ξεκίνησε να διαθέτει το Susteno αμέσως μόλις οι Ελβετικές αρχές υιοθέτησαν νέα κανονιστικά πρότυπα που επέτρεπαν τη χρήση του βασισμένοι σε επιστημονικά δεδομένα για την απόδοση του υλικού. Αυτό το κυκλικό τσιμέντο έχει χρησιμοποιηθεί σε κατασκευές που αποτελούν σημείο αναφοράς όπως το HSG Learning Center του Πανεπιστημίου του St. Gallen. Το κέντρο, που έχει σχεδιαστεί από τους αρχιτέκτονες Sou Fujimoto, έχει συνολική επιφάνεια 7,000τμ και περιλαμβάνει χώρους εργασίας και μελέτης.