ΤτΕ: Αυξημένη ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια το γ' τρίμηνο
ΤτΕ: Αυξημένη ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια το γ' τρίμηνο

ΤτΕ: Αυξημένη ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια το γ' τρίμηνο

Aύξηση της ζήτησης για επιχειρηματικά δάνεια αναμένουν οι τράπεζες για το τρίτο τρίμηνο του έτους.
RE+D magazine
20.07.2021

Όσον αφορά στα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια η ζήτηση αυξήθηκε ως ένα βαθμό σε σχέση με το α΄τρίμηνο του 2021.

Στο μεταξύ τα στοιχεία από την έρευνα των τραπεζικών χορηγήσεων που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος δείχνουν ότι η συνολική ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια παρουσίασε σε ένα βαθμό, αύξηση κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, κυρίως λόγω της αύξησης των χρηματοδοτικών αναγκών για πάγιες επενδύσεις και για κεφάλαια κίνησης. Στο ίδιο διάστημα το 2021, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το α΄τρίμηνο του 2021.

Η εξέλιξη είναι σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Επιπλέον, οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 2021.

Όσον αφορά στα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια η ζήτηση αυξήθηκε ως ένα βαθμό σε σχέση με το α΄τρίμηνο του 2021 λόγω της βελτίωσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ζήτηση των καταναλωτικών δανείων για το γ΄τρίμηνο του 2021 αναμένεται να αυξηθεί ως ένα βαθμό, ενώ των στεγαστικών αναμένεται να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη. Τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του γ΄τριμήνου του 2021.