Αλλάζουν στρατηγική οι εταιρείες, ξεμένει από αποθήκες οι αγορά
Αλλάζουν στρατηγική οι εταιρείες, ξεμένει από αποθήκες οι αγορά

Αλλάζουν στρατηγική οι εταιρείες, ξεμένει από αποθήκες οι αγορά

Προκειμένου να μηδενίσουν το ρίσκο βίαιης διακοπής των αλυσίδων διακίνησης των προϊόντων και να δημιουργήσουν πρόσθετη ανθεκτικότητα.
RE+D magazine
28.02.2022

Αλλάζουν στρατηγική, οι εταιρείες που βρέθηκαν αντιμέτωπες με εμπλοκές στις αλυσίδες εφοδιασμού τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και στην διακίνηση των προϊόντων τους στην συνέχεια, εξαιτίας της συμφόρησης που προκλήθηκε στη ναυτιλία με την επανεκκίνηση των οικονομιών.

Οι αλλαγές οδηγούνται από την πανδημία και το σοκ στην εφοδιαστική αλυσίδα που ακολούθησε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι αλλαγές αυξάνουν το κόστος και συμβάλλουν στον πληθωρισμό, αλλά το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι πιο αξιόπιστο, μειώνοντας τόσο την αστάθεια των τιμών όσο και τις εκπομπές του άνθρακα.

Για δεκαετίες, οι εταιρείες έδιναν προτεραιότητα στο μείωση του κόστους και με βάσει αυτό επέλεγαν τους προμηθευτές, έχτιζαν εργοστάσια και αποφασίζαν πόσα αποθέματα θα διατηρούσαν. Αυτή η φιλοσοφία έδινε έμφαση στη διατήρηση του αποθέματος στο ελάχιστο και στη χρήση βραχυπρόθεσμων, ευέλικτων συμβάσεων που θα μπορούσαν να προσαρμοστούν γρήγορα στις αλλαγές της ζήτησης.

Οι εταιρείες μετέφεραν επίσης την παραγωγή σε τοποθεσίες με χαμηλούς μισθούς, ενοποίησαν παραγγελίες για να μεγιστοποιήσουν τις οικονομίες κλίμακας και προσπάθησαν να ελαχιστοποιήσουν τη φυσική τους παρουσία σε περιοχές με υψηλούς φορολογικούς συντελεστές.

Αυτές οι πρακτικές όχι μόνο εγκαταλείπονται εντελώς, αλλά επαναπροσδιορίζονται περαιτέρω προκειμένου να μηδενίσουν το ρίσκο βίαιης διακοπής των αλυσίδων διακίνησης των προϊόντων και  να δημιουργήσουν πρόσθετη ανθεκτικότητα.

Ορισμένες αυξάνουν το απόθεμα που διατηρούν σε ετοιμότητα και συνάπτουν μακροπρόθεσμες συμβάσεις με βασικούς προμηθευτές. Άλλες διαφοροποιούν την παραγωγή τους για να δημιουργήσουν περιφερειακούς κόμβους με τοπικούς προμηθευτές και επενδύουν στην τεχνολογία για να τους προειδοποιεί έγκαιρα για πιθανά σημεία συμφόρησης. Διερευνούν επίσης τρόπους συνεργασίας με τους αντιπάλους τους για να μοιράζονται πληροφορίες και για την ανάπτυξη εφεδρικών εγκαταστάσεων έκτακτης ανάγκης χωρίς να παραβιάζουν τις ρυθμιστικές αρχές του ανταγωνισμού.

Οι πολυεθνικές εταιρείες μιλούν τώρα για «τοπικές» αλυσίδες εφοδιασμού για «τοπικές» αγορές. Οι κατασκευαστές και οι έμποροι λιανικής κάθε είδους, από αυτοκίνητα και υποδήματα έως εμβόλια, ανακαλύπτουν εκ νέου τα πλεονεκτήματα του να έχουν προμηθευτές πιο κοντά στους καταναλωτές. Ταυτόχρονα, τα οικονομικά κίνητρα γύρω από τα εργοστάσια χωροθέτησης αλλάζουν καθώς οι κυβερνήσεις προσπαθούν να ενισχύσουν την εγχώρια παραγωγή. Σε στρατηγικά σημαντικούς δε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, λαμβάνουν σημαντική κρατική υποστήριξη. 

Από την άλλη μεριά η μείωση του αριθμού των ανταλλακτικών και των προϊόντων που αποστέλλονται σε όλο τον κόσμο είναι ένας εύκολος τρόπος για τη βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα μιας εταιρείας. Ορισμένοι όμιλοι προχωρούν ένα βήμα παραπέρα μεταφέροντας την παραγωγή τους σε μέρη όπου οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι άφθονες. 

Συνέπεια όλων αυτών η ανισόρροπη αύξηση της ζήτησης έναντι της προσφοράς αποθηκευτικών χώρων με αποτέλεσμα , την απότομη αύξηση του κόστους αποθήκευσης σε πολλές αγορές

Μια πρόσφατη έρευνα της McKinsey έδειξε ότι το 61% των εταιρειών είχαν αυξήσει το απόθεμα κρίσιμων προϊόντων και το 55% είχε λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι είχαν τουλάχιστον δύο πηγές πρώτων υλών. 

Τα ποσοστά κενών θέσεων στις ΗΠΑ - ανά μέτρο του διαθέσιμου χώρου αποθήκης - έφθασαν στο ιστορικό χαμηλό του 3,6% σε εθνικό επίπεδο το τρίτο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με την CBRE, ενώ σύμφωνα με την Cushman & Wakefield προβλέπεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να ξεμείνει από αποθήκες εντός ενός έτους.