Ανοδος ρεκόρ στα οικιστικά project της Ιρλανδίας
Ανοδος ρεκόρ στα οικιστικά project της Ιρλανδίας

Ανοδος ρεκόρ στα οικιστικά project της Ιρλανδίας

Χτύπησε ρεκόρ το 2021 στο υψληότερο επίπεδο από το 2007 όμως καταγράφεται σοβαρή έλλειψη εργατικού δυναμικού στις οικοδομές.
Ειρήνη Θεοφανίδου
08.03.2022

Ανοδο της τάξης του 42% στον αριθμό των οικιστικών μονάδων που ξεκίνησαν την κατασκευή πέρυσι καταγράφεται στην Ιρλανδία σημειώνοντας το υψληότερο ποσοστό από το 2007, όμως καταγράφεται σοβαρή έλλειψη εργατικού δυναμικού στις οικοδομές, σύμφωνα με νέα έκθεση.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για τον κλάδο κατοικίας που αφορούν στο τελευταίο τρίμηνο του 2021, τα οποία δημοσίευσε η Banking & Payments Federation Ireland, έδειξαν ότι περισσότερες από 30.700 οικιστικές μονάδες ξεκίνησαν να κατασκευάζονται το 2021, δηλαδή περισσότερες από το 2016 και το 2017 μαζί.

Η έκθεση περιγράφει το γεγονός αυτό ως «ένα σημαντικό αγωγό» για τον τομέα των κατοικιών εκτός από ορισμένες από τις μονάδες που ξεκίνησαν το 2019 και το 2020 αλλά δεν ολοκληρώθηκαν λόγω της πανδημίας. 

«Η ικανότητα του κατασκευαστικού κλάδου είναι ζωτικής σημασίας όσον αφορά στην αύξηση της παραγωγής κατοικιών στο μέλλον», αναφέρει η έκθεση τονίζοντας ότι «στα τέλη του 2021, υπήρχαν πάνω από 158.000 άτομα που απασχολούνταν στον κλάδο παρόμοια με τα επίπεδα απασχόλησης το 2001. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η σύνθεση της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο έχει αλλάξει σημαντικά έκτοτε και μέρος του εργατικού δυναμικού στον κλάδο ασχολείται με άλλες κατασκευαστικές δραστηριότητες, όπως εμπορικά κτίρια και υποδομές. «Δεδομένης της έναρξης ενός σημαντικού αριθμού  οικιστικών έργων, είναι πιθανό τα επόμενα δύο χρόνια να είναι κρίσιμα για τη δοκιμή της ικανότητας του τομέα να μπορεί να παραδώσει μονάδες προκειμένου να καλύψει τη ζήτηση. 

Παρά τις πιθανές προκλήσεις στον κατασκευαστικό κλάδο αναμένουμε να ανεγερθούν περισσότερες από 50.000 νέες οικιστικές μονάδες από τώρα έως το τέλος του 2023».