Άνοδος σχεδόν 20% στον τζίρο της Jumbo για το 2021
Άνοδος σχεδόν 20% στον τζίρο της Jumbo για το 2021

Άνοδος σχεδόν 20% στον τζίρο της Jumbo για το 2021

Συνολικά για το έτος οι καθαρές πωλήσεις της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση περίπου 32% χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές.
RE+D magazine
10.01.2022

Οι πωλήσεις του Ομίλου Jumbo για το σύνολο του 2021, κατέγραψαν αύξηση περίπου 19,87% σε σχέση με το 2020, αλλά υπολείπονται κατά περίπου 2% των πωλήσεων του 2019.

Ο τελευταίος μήνας του έτους κατέγραψε αύξηση κατά περίπου 95% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020 με τους περιορισμούς στην λειτουργία της αγοράς.

Αναλυτικά στην Ελλάδα, τον Δεκέμβριο του 2021, το σύνολο των καταστημάτων παρέμεινε ανοιχτό, αλλά λειτούργησε κάτω από περιορισμούς. Αντίστοιχα, τον Δεκέμβριο του 2020, το σύνολο των φυσικών καταστημάτων στην Ελλάδα παρέμεινε κλειστό (Lockdown). Συνολικά για το 2021, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας - χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές - παρουσίασαν αύξηση κατά περίπου 32% σε σχέση με το 2020.

Στην Κύπρο, όλα τα καταστήματα συνέχισαν να λειτουργούν χωρίς την επιβολή νέων περιορισμών. Υπενθυμίζεται ότι μέρος του Δεκέμβριου του 2020 παρέμειναν κλειστά τα δύο από τα πέντε καταστήματα στη χώρα. Κατά συνέπεια, οι πωλήσεις κατά τον Δεκέμβριο του 2021 εμφανίζονται αυξημένες κατά περίπου 15% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Συνολικά οι πωλήσεις στην Κύπρο κατά το 2021 είναι αυξημένες κατά περίπου 12% σε σχέση με το 2020.

Στη Βουλγαρία, τα καταστήματα συνέχισαν να λειτουργούν με τους ίδιους σκληρούς περιορισμούς για τη χώρα. Οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν οριακή αύξηση κατά περίπου 0,9% τον Δεκέμβριο του 2021, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα όπου ένα κατάστημα παρέμεινε κλειστό. Συνολικά η αύξηση των πωλήσεων στη Βουλγαρία για το 2021, περιορίστηκε στο +0,5% περίπου, σε σχέση με το 2020.

Στη Ρουμανία, τα καταστήματα συνέχισαν να λειτουργούν με τους ίδιους σκληρούς περιορισμούς. Οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν μείωση κατά περίπου 9,8% τον Δεκέμβριο του 2021, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Συνολικά για το 2021 η αύξηση των πωλήσεων περιορίστηκε στο +7% περίπου, σε σχέση με το 2020.

Όπως τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση «δεδομένων των συνθηκών, τα αποτελέσματα των πωλήσεων για το 2021 είναι εντυπωσιακά ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τις 15 Δεκεμβρίου 2021 και μετά, με τις τελευταίες επιδημιολογικές εξελίξεις, η αγορά καταγράφει νέα σημαντική εξασθένιση, δείγμα της αβεβαιότητας και της αστάθειας που επικρατεί.

Επιπλέον, τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι πληθωριστικές πιέσεις αποτελούν μεταξύ άλλων παράγοντες που αν και αρχικά είχαν εκτιμηθεί ως προσωρινοί, δεν αναμένεται να βελτιωθούν κατά το 2022 και ενεργούν επιβραδυντικά στις προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου.

Η φιλοσοφία των Jumbo παραμένει σταθερή και η διοίκηση της εταιρείας πιστή στην πολιτική της για διανομή μερίσματος κάθε χρόνο παρά τις δύσκολες συγκυρίες».

Για το 2021 το συνολικό μικτό ποσό που έχει ήδη καταβληθεί στους μετόχους έναντι των κερδών της χρήσης 2021, ανέρχεται σε 0,77 ευρώ ανά μετοχή.

Για το 2022 όπως έχει ανακοινωθεί, η εταιρεία θα προχωρήσει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 19 Ιανουαρίου 2022 όπου οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν μεταξύ άλλων την καταβολή έκτακτης χρηματικής διανομής από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη των χρήσεων 01.07.2016-30.06.2017 και 01.07.2017-30.06.2018, που ισοδυναμεί με μικτό ποσό 0,3850 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή ποσό ίσο με το μισό του συνολικού ποσού που διανεμήθηκε για το 2021.