Άρχισε να ξετυλίγει το μίτο της Αριάδνης η PQH
Άρχισε να ξετυλίγει το μίτο της Αριάδνης η PQH

Άρχισε να ξετυλίγει το μίτο της Αριάδνης η PQH

RE+D magazine
23.11.2021

Η PQH ανήρτησε σήμερα την πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους επενδυτές, εκκινώντας έτσι τη διαδικασία πώλησης, η οποία αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον. Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο-μαμούθ NPL’s., περιλαμβάνει 60% επιχειρηματικά δάνεια και 40% λιανικής, επί το πλείστον στεγαστικά.

Η PQH ανήρτησε σήμερα την πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους επενδυτές, εκκινώντας έτσι τη διαδικασία πώλησης, η οποία αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον. Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο-μαμούθ NPL’s., περιλαμβάνει 60% επιχειρηματικά δάνεια και 40% λιανικής, επί το πλείστον στεγαστικά. 

Πιο συγκεκριμένα, από την Ημερομηνία Αποκοπής, το Χαρτοφυλάκιο Αριάδνης αποτελείται από 53.000 δανειολήπτες, 72.000 συμβόλαια και 97.000 δάνεια  συνολικής απαίτησης €13,9 δις, και λογιστικής αξίας €5,2 δις.

Τα δάνεια προέρχονται από την Αγροτική Τράπεζα το ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ την Proton την  PROBANK την FBB την Πανελλήνια Τράπεζα και από επτά συνεταιριστικές 

Όπως αναφέρεται στο χρονοδιάγραμμα που δημοσιοποίησε η PQH, έως τις 18 Ιανουαρίου οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις μη δεσμευτικές προσφορές. Η επόμενη φάση, δηλαδή η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2022, ενώ η επιλογή και συμφωνία με τον προτιμητέο επενδυτή θα λάβει χώρα τον Ιούνιο.

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της PQH για την πώληση του «Αριάδνη» είναι η Morgan Stanley και νομικός σύμβουλος η δικηγορική εταιρεία «Ζέπος & Γιαννόπουλος».

Τον Μάιο, η PQH, ολοκλήρωσε την πώληση στην Intrum του χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων δανείων Aeolus. Το αντίτιμο ανήλθε σε 71,1 εκατ. ευρώ ή 7% επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου.

Το Aeolus αποτελείται από μη-εξυπηρετούμενα δάνεια λιανικής και μικρά επιχειρηματικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις λογιστικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ και συνολικής απαίτησης 2,4 δισ. ευρώ.

Το περασμένο Οκτώβριο η PQH ξεκίνησε και το διαγωνισμός για Δαίδαλος.

Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο που προέρχεται από το υπό ειδική διαχείριση Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών έχει οριστεί η 26η Νοεμβρίου, ενώ ο προτιμητέος αναμένεται να αναδειχθεί στις 3 Δεκεμβρίου και το SPA να υπογραφεί στις 17 του ίδιου μήνα.