Αυξάνεται το μερίδιο των ΑΠΕ στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
Αυξάνεται το μερίδιο των ΑΠΕ στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Αυξάνεται το μερίδιο των ΑΠΕ στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Η ηλιακή ενέργεια είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή
RE+D magazine
27.01.2022

Αυξήθηκε στο 37% η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ που προήλθε από ΑΠΕ το 2020 (από 34% το 2019) ενω στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 35% σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Η αιολική και η υδροηλεκτρική ενέργεια αντιπροσώπευαν πάνω από τα δύο τρίτα της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές (36% και 33%, αντίστοιχα). Το υπόλοιπο ένα τρίτο της ηλεκτρικής ενέργειας προερχόταν από ηλιακή ενέργεια (14%), στερεά βιοκαύσιμα (8%) και άλλες ανανεώσιμες πηγές (8%). Σύμφωνα με τη Eurostat, η ηλιακή ενέργεια είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή: το 2008 αντιπροσώπευε μόνο το 1% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε στην ΕΕ.

Μεταξύ των κρατών-μελών, το υψηλότερο ποσοστό (άνω του 70%) ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παρήχθη στην Αυστρία (78%) και τη Σουηδία (75%). Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ήταν επίσης υψηλή και αντιπροσώπευε περισσότερο από το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε στη Δανία (65%), την Πορτογαλία (58%), την Κροατία και τη Λετονία (και οι δύο 53%).