Αυξημένα φορολογικά έσοδα αναμένονται το 2022
Αυξημένα φορολογικά έσοδα αναμένονται το 2022

Αυξημένα φορολογικά έσοδα αναμένονται το 2022

Το νεό έτος δεν θα υπάρξει κανένας νέος φόρος δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας.
RE+D magazine
22.11.2021

Αυξημένα φορολογικά έσοδα ύψους 3,5 δισ. ευρώ αναμένει η κυβέρνηση για το 2022. Η αύξηση οφείλεται περισσότερο στην κατανάλωση από την οποία οι φόροι αναμένεται να αυξηθούν κατά €2,2 δισ. και λιγότερο στο εισόδημα από το οποίο οι φόροι είναι αυξημένοι κατά €1,3 δισ. και είναι περίπου ισομερώς κατανεμημένοι ανάμεσα σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις


Πιο συγκεκριμένα από τα φυσικά πρόσωπα εκτιμάται ότι θα έρθουν επιπλέον 653 εκατ. και από τις επιχειρήσεις 614 εκατ.

Επίσης η αύξηση της απασχόλησης αναμένεται να φέρει περισσότερα έσοδα ύψους 520 εκατ. για τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) από ασφαλιστικές εισφορές.

Σε ό,τι αφορά τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, μετά την αφαίρεση των επιστροφών φόρων, προβλέπεται να διαμορφωθούν στα €55.425 εκατ. , αυξημένα κατά 602 εκατ. ευρώ ή 1,1%, έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025, κυρίως λόγω επικαιροποίησης του μακροοικονομικού πλαισίου μεγέθυνσης της οικονομίας.

Η διάρθρωση των φόρων του 2022

Με βάση τις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού 2022, οι εισπράξεις του Δημοσίου κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους αναμένεται να κινηθούν ως εξής:

Φόρος εισοδήματος

Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των €15,348 δισ. , αυξημένα κατά €799 εκατ. ευρώ ή 5,5% έναντι του στόχου. Ειδικότερα:

1. ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να διαμορφωθεί στα €10,352 δισ., αυξημένος κατά €196 εκατ. έναντι του στόχου και

2. ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να παρουσιάσει αύξηση κατά €582 εκατ. έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025 και να διαμορφωθεί στα €3,794 δισ., λόγω επικαιροποίησης του μακροοικονομικού πλαισίου μεγέθυνσης της οικονομίας που σχετίζεται με τα κέρδη των επιχειρήσεων μετά την πανδημία. 

Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών

Τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των €28,491 δισ., αυξημένα κατά €176 εκατ. ή 0,6%, έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025. Ειδικότερα: 

1. τα έσοδα από ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στα €18,755 εκατ., μειωμένα κατά €42 εκατ. έναντι του στόχου,

2. οι φόροι κατανάλωσης προβλέπονται στα €7,067 εκατ.  και είναι αυξημένοι κατά €58 εκατ.  έναντι του στόχου.


Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών

Από φόρους και δασμούς επί εισαγωγών προβλέπονται έσοδα 297 εκατ. ευρώ, οριακά αυξημένα έναντι του στόχου.


Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας. 

Τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 2,503 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 75 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Λοιποί φόροι παραγωγής

Από τους λοιπούς φόρους παραγωγής προβλέπονται έσοδα ύψους 1,034 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 43 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025


Φόροι κεφαλαίου

 Οι φόροι κεφαλαίου προβλέπεται να ανέλθουν σε 170 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 50 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025, κυρίως λόγω της κατάργησης του φόρου γονικών παροχών - δωρεών έως 800.000 ευρώ, για συγγενείς πρώτου βαθμού.


Λοιποί τρέχοντες φόροι. 

Τα έσοδα από τους λοιπούς τρέχοντες φόρους προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 2.213 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 190 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2022-2025, κυρίως λόγω των μειωμένων μη ταξινομημένων φορολογικών εσόδων και της ορθής ταξινόμησής τους, ανάλογα με τη φύση τους, στις κατηγορίες εσόδων.

Οι επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 4,957 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 86 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.