Αυξημένα τα έσοδα του ομίλου Jumbo σε γ' τρίμηνο και εννεάμηνο 2021
Αυξημένα τα έσοδα του ομίλου Jumbo σε γ' τρίμηνο και εννεάμηνο 2021

Αυξημένα τα έσοδα του ομίλου Jumbo σε γ' τρίμηνο και εννεάμηνο 2021

RE+D magazine
29.11.2021

Στα €229,11 εκατ. διαμορφώθηκαν το γ' τρίμηνο 2021 (Ιούλιος- Σεπτέμβριος 2021) οι πωλήσεις του Ομίλου Jumbo από €224,46 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι καταγράφοντας αύξηση της τάξης 2,1%.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών για την περίοδο 01.01.2021 - 30.09.2021 οι πωλήσεις του Ομίλου Jumbo ανήλθαν σε €542,89 εκατ. από €503,28 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,87%.

Κατά το γ' τρίμηνο 2021, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε €88,01 εκατ.  από €75,70 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, δηλαδή αυξημένα κατά 16,26%. Για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε €191,25 εκατ. από €157,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,74%, λόγω διαχείρισης των αποθεμάτων και της συγκράτησης του λειτουργικού κόστους. 

Κατά το γ' τρίμηνο 2021, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε €79,23 εκατ. από €66,57 εκατ.  την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, δηλαδή αυξημένα κατά 19,02%. Για την περίοδο 01.01.2021-30.09.2021 τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε €164,12 εκατ. από €129,53 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,71%. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος διαθέτει σημαντική ρευστότητα με τα χρηματικά διαθέσιμα και λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού να ανέρχονται σε €751,76 εκατ. από €665,15 εκατ. κατά την 31.12.2020. 

Τον Οκτώβριο του 2021 με το νέο κύμα της πανδημίας να επηρεάζει σημαντικά τις βαλκανικές χώρες οι πωλήσεις του Ομίλου διατήρησαν το θετικό πρόσημο καταγράφοντας αύξηση κατά +0,6% περίπου σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2020. Η Ελλάδα και η Κύπρος κατέγραψαν θετική πορεία σε επίπεδο πωλήσεων καθώς τα εμπορικά καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά και χωρίς την επιβολή νέων μέτρων. 

Αντίθετα, τον Οκτώβριο του 2021 τα καταστήματα του Ομίλου στη Βουλγαρία κατέγραψαν μείωση κατά -23% και στη Ρουμανία, μείωση κατά -1,6% περίπου, παρά την έναρξη λειτουργίας του νέου καταστήματος του Ομίλου Jumbo στην πόλη Craiova. Η εμβολιαστική κάλυψη στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία παραμένει εξαιρετικά χαμηλή και η πολιτική αβεβαιότητα εντείνει το πρόβλημα, σύμφωνα με την εταιρεία.

Οι μεταβατικές κυβερνήσεις στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουν το νέο κύμα Covid προβαίνουν σε σπασμωδικές κινήσεις επιβάλλοντας εξαιρετικά σκληρά μέτρα. Τα ανωτέρω έχουν σαν αποτέλεσμα για τον μήνα Νοέμβριο τη δραματική μείωση των πωλήσεων στη Βουλγαρία με το ποσοστό να τείνει να διαμορφωθεί στο -40% περίπου, ενώ αντίστοιχα το ποσοστό μείωσης των πωλήσεων για τη Ρουμανία τείνει να διαμορφωθεί στο -20% περίπου.

Η πτωτική τάση του Νοεμβρίου για τις θυγατρικές στην Βουλγαρία και στην Ρουμανία προϊδεάζει δραματική μείωση και για τον Δεκέμβριο καθώς δεν διαφαίνεται να διαφοροποιείται η κατάσταση μέχρι το τέλους του έτους ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί το σενάριο του ολικού lockdown στις χώρες αυτές, σύμφωνα με την εταιρεία. 

Στην Ελλάδα και στην Κύπρο το σύνολο των καταστημάτων Jumbo λειτουργούν σε αντίθεση με πέρυσι όπου παρέμειναν κλειστά λόγω του lockdown κατά το τελευταίο δίμηνο του έτους. Τον Νοέμβριο στην Ελλάδα, επιβλήθηκαν νέοι περιορισμοί στο λιανεμπόριο δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε σχέση με τα Hyper Market.

«Καθώς οδεύουμε στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα, η επιβολή τυχόν επιπλέον περιοριστικών μέτρων στην λειτουργία του λιανεμπορίου στην Ελλάδα και στην Κύπρο, θα έχει αρνητική επίδραση στις πωλήσεις» σημειώνει η εταιρεία.

«Η διοίκηση του ομίλου εκτιμά συνεχώς την κατάσταση και προσπαθεί να ισορροπήσει σε ένα περιβάλλον με:  περιορισμούς στην λειτουργία του λιανεμπορίου που επιβάλλονται από τις κατά τόπους κυβερνήσεις για τον έλεγχο της πανδημίας  τις τιμές της ενέργειας είναι σε ιστορικά υψηλά επίπεδα , το κόστος των ναύλων να μην έχει αποκλιμακωθεί για χρονικό διάστημα σχεδόν έτους και  πληθωριστικές πιέσεις που επιφέρουν σημαντική επίδραση στις τιμές αγοράς των προϊόντων. Είναι εμφανές ότι οι επιβραδυντικοί αυτοί παράγοντες δεν αναμένονται να βελτιωθούν κατά τους πρώτους μήνες του 2022. H διοίκηση των Jumbo σε αυτή τη συγκυρία, αντιστέκεται σθεναρά μέσω της κερδοφορίας και της ισχυρής χρηματοοικονομικής της θέσης, με πυλώνες: 1. τη διαφύλαξη του μοντέλου της JUMBO απέναντι στον καταναλωτή όσον αφορά την σχέση τιμής με το προσφερόμενο προϊόν και 2. να παραμένει πιστή στη δέσμευσή της για χρηματική διανομή κάθε χρόνο» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση. 

Σημειώνεται ότι καταβλήθηκε στους μετόχους -συνεταίρους της εταιρείας με τη μορφή έκτακτης χρηματικής διανομής ποσό μικτό €0,30 ανά μετοχή ως μέρισμα. Κατά συνέπεια αθροιζόμενο με το ήδη καταβλημένο τον Ιούλιο του 2021 ποσό €0,47 /μετοχή μικτό , το συνολικό μικτό ποσό που καταβλήθηκε στους μετόχους έναντι των κερδών της χρήσης 2021 ανέρχεται σε μικτό ποσό 0,77 ευρώ ανά μετοχή, προσαυξημένο κατά 25% σε σχέση με το 2020, το οποίο ανήλθε σε ποσό €0,615 ανά μετοχή.