Αυξημένη η διακίνηση επιβατών στα λιμάνια το β' τρίμηνο 2021
Αυξημένη η διακίνηση επιβατών στα λιμάνια το β' τρίμηνο 2021

Αυξημένη η διακίνηση επιβατών στα λιμάνια το β' τρίμηνο 2021

Αντίθετα στη σύγκριση του εν λόγω διαστήματος το 2020 προς το 2019 παρατηρείται πτώση 67%.
RE+D magazine
15.12.2021

Μεγάλη άνοδο κατά 70,8% σημείωσε η συνολική διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες το β' τρίμηνο της εφετινής χρονιάς σε ετήσια βάση.

Αντίθετα κατά κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β' τριμήνου του 2020 προς το β' τρίμηνο του 2019 παρατηρήθηκε μείωση σε ποσοστό 67%.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων παρουσίασε αύξηση 5,7% το β' τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με το β' τρίμηνο του 2020, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β' τριμήνου του 2020 προς το β' τρίμηνο του 2019 παρατηρήθηκε μείωση 11,5%.

Η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) στους παρουσίασε αύξηση 49,9% το β' τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με το β' τρίμηνο του 2020, ενώ κατά την αντίστοιχη σύγκριση του β' τριμήνου του 2020 προς το β' τρίμηνο του 2019 σημειώθηκε μείωση 44,4%.