Déjà vu στο λιανεμπόριο με άδεια ράφια και "αδύναμο" στοκ βιομηχανικών ακινήτων
Déjà vu στο λιανεμπόριο με άδεια ράφια και "αδύναμο" στοκ βιομηχανικών ακινήτων

Déjà vu στο λιανεμπόριο με άδεια ράφια και "αδύναμο" στοκ βιομηχανικών ακινήτων

Πού βρίσκεται σήμερα ο τομέας των Logistics στην Ελλάδα και ποιές οι μελλοντικές τάσεις.
Ειρήνη Θεοφανίδου
21.02.2022

Μνήμες από το 2020 φέρνουν στο νου των καταναλωτών τα άδεια ράφια μεγάλων καταστημάτων λιανεμπορίου στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης (σε μικρό βαθμό ακόμη στην Ελλάδα), αλλά και στις ΗΠΑ.

Τα λιγότερα προϊόντα και τις ακριβές τιμές δεν τις βλέπει κάποιος μόνο στις μεγάλες αλυσίδες αλλά και στα παντοπωλεία της γειτονιάς με τους καταναλωτές να κάνουν λόγο για επιστροφή στις πρώτες ημέρες της πανδημίας του Covid-19 στις αρχές του 2020. Υπάρχουν καλά νέα; Πιθανώς όχι απαντά μια πρόσφατη έκθεση της Avison Young που βρίσκει σημάδια βελτίωσης στον κόσμο του λιανεμπορίου.

Ο επικεφαλής της Avison Young Capital Markets, Erik Foster, αναφέρει ότι αρκετά περίπλοκα ζητήματα επηρεάζουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων και λιανεμπορίου σήμερα, ενώ σημαντικός είναι και ο ρόλο που διαδραματίζουν τα βιομηχανικά ακίνητα στην ικανότητα μιας εταιρείας να παραδίδει έγκαιρα τα προϊόντα της.

Ενας από τους λόγους είναι το λιγότερο εργατικό δυναμικό αλλά και το "αδύναμο" στοκ βιομηχανικών ακινήτων (logistics centers και αποθηκών) αφού σίγουρα η πανδημία εδώ και δυο χρόνια έχει ανεβάσει τις διαδικτυακές αγορές κατακόρυφα.

"Το πάθημα φαίνεται πως έγινε μάθημα" αλλά ακόμη και οι αναπτύξεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη δεν φαίνεται να λύνουν το πρόβλημα που παραμένει μεγάλο σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις.

Ο κλάδος των Logistics σήμερα στην Ελλάδα

Η Ελλάδα παρουσιάζει πτώση στην παγκόσμια αγορά logistics (42η θέση LPI) με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2018 ωστόσο το τελευταίο χρονικό παρουσιάζει βελτίωση η οποία διαφαίνεται πως θα αποτυπωθεί τα επόμενα έτη. Τα παραπάνω αναφέρει στην 5η Πανελλήνια Έρευνα για τον τομέα της Εφοδιαστικής αλυσίδας με τίτλο: «Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των μελλοντικών τάσεων στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ελλάδα» η Ελληνική Εταιρεία Logistics.

Οπως λέει η έρευνα αρκετές είναι οι εταιρείες που έχοντας προσυπολογίσει το κόστος Logistics στο συνολικό λειτουργικό τους κόστος, έχουν επιλέξει το ενδοεπιχειρησιακό μοντέλο λειτουργιών και έχουν επιτύχει έως ένα βαθμό, να έχουν τα σχετικά μεγέθη τους πολύ κοντά σε αυτά των εταιρειών 3PL.

Ταυτόχρονα όμως, το ποσοστό ανάθεσης υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) κυμαίνεται σε χαμηλή κλίμακα σε σχέση με το μέσο Ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ οι δραστηριότητες της μεταφοράς/διανομής και της αποθήκευσης αποτελούν τις δυο βασικές δραστηριότητες που αναθέτουν οι εταιρίες σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών logistics.

Από τα ευρήματα της έρευνας, παρατηρήθηκε επίσης ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας και η ανάπτυξη νέων συστημάτων έχει συμβάλει στην αύξηση των παρεχόμενων online υπηρεσιών, ενώ τέλος, προκαλεί ενδιαφέρον το αυξημένο ενδιαφέρον των εταιρειών logistics για τη χρήση μικρών και μεσαίων οχημάτων με σκοπό να αυξηθεί τόσο η ταχύτητα όσο και η ευελιξία των διανομών εντός της πόλης.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας και η επόμενη μέρα

Η πλειοψηφία των εταιριών, θεωρεί ότι η πανδημία αποτέλεσε έναυσμα για την καλύτερη οργάνωση του κυκλώματος των logistics. Επιπλέον, πιστεύει στην ανάγκη στροφής των επενδύσεων προς τομείς που εστιάζουν σε νέες τεχνολογίες και συστήματα, δίνοντας μεγάλη έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Μέσα στα άμεσα επενδυτικά σχέδια των εταιρειών, βρίσκονται οι επενδύσεις σε πληροφοριακά συστήματα, η αναδιοργάνωση των διαδικασιών στα logistics και η εκπαίδευση των εργαζομένων. Σημειώνεται, πάντως, ότι η στροφή των εταιρειών προς το ηλεκτρονικό εμπόριο, με το 40% των εταιρειών να δραστηριοποιείται ήδη στο e-commerce και άλλο ένα 40% να βρίσκεται στο μεταβατικό στάδιο προς την ίδια κατεύθυνση. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να συμπαρασύρει και τις μεταφορικές εταιρείες οι οποίες, με τα κατάλληλα κίνητρα, θα μπορέσουν να εκσυγχρονίσουν τον παλαιωμένο στόλο που διαθέτουν και να υποστηρίξουν με τον βέλτιστο τρόπο τις ανάγκες διανομής που διαμορφώνονται.

Σε γενικό πλαίσιο τα μηνύματα της έρευνας είναι αισιόδοξα αφού σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες, βλέπουν ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ελληνική αγορά των logistics. Σίγουρα η πανδημία COVID-19 αποτέλεσε επιταχυντή για την έναρξη δράσεων αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών, η διαμόρφωση σαφούς νομοθεσίας αναφορικά με την αδειοδότηση ΚΑΔ, η εξεύρεση επενδυτικών κεφαλαίων, η εναρμόνιση των στρατηγικών πλάνων με πρακτικές που βασίζονται στην αειφόρα ανάπτυξη αλλά και η εξεύρεση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες αναπροσαρμογής του κλάδου. Άλλωστε με περίπου 200 χιλιάδες εργαζόμενους, η συμβολή του κλάδου στο εθνικό ΑΕΠ αναμένεται να ανέλθει στο 12% μέσα στα επόμενα χρόνια.