Είσοδος της Τεχνικής Ολυμπιακής στην Mount Street Hellas
Είσοδος της Τεχνικής Ολυμπιακής στην Mount Street Hellas

Είσοδος της Τεχνικής Ολυμπιακής στην Mount Street Hellas

RE+D magazine
23.12.2021

Tην απόκτηση του 50% της Mount Street Hellas Holdco ανακοίνωσε η Τεχνική Ολυμπιακή. Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται σε 450.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: 

H Εταιρεία με την επωνυμία "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." (εφεξής η Εταιρεία) σε συνέχεια του από 27/4/2021 Δελτίου Τύπου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η εν Κύπρω εδρεύουσα εγγονή αυτής με την επωνυμία "PFC PREMIER FINANCE CORPORATION LTD" (θυγατρική κατά 100% της εταιρείας Τ.Ο INTERNATIONAL HOLDING LTD), μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας του νομικού και οικονομικού ελέγχου, υπέγραψε συμφωνία εξαγοράς του 50% της Ιρλανδικής εταιρείας " MOUNT STREET HELLAS HOLDCO LIMITED" από την Ιρλανδική εταιρεία "MOUNT STREET HELLAS INVESTMENTS LIMITED".

Το τίμημα της εξαγοράς, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, ανέρχεται σε €450.000. Η όλη εξαγορά τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεως των αρμοδίων εποπτικών αρχών (Τράπεζα της Ελλάδος).