Ελλάδα και Λιθουανία ουραγοί στις "πράσινες" μεταφορές
Ελλάδα και Λιθουανία ουραγοί στις "πράσινες" μεταφορές

Ελλάδα και Λιθουανία ουραγοί στις "πράσινες" μεταφορές

Έπιασε τον στόχο του 10% για το 2020 η ΕΕ
RE+D magazine
03.02.2022

Η ΕΕ έχει επιτύχει τον στόχο του 10% για το 2020 για το μερίδιο της ανανεώσιμης ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των υγρών βιοκαυσίμων, του βιομεθανίου και της «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας) που χρησιμοποιείται στις μεταφορές.

Ο στόχος αυτός περιλήφθηκε στην Οδηγία 2009/28/ΕΚ για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το μέσο μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις μεταφορές αυξήθηκε από 1,6% το 2004 σε 10,2% το 2020, φθάνοντας κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες (pp) πάνω από το επίπεδο-στόχο.

Μεταξύ των κρατών μελών, 12 ξεπέρασαν τον στόχο. Η Σουηδία ήταν ο ξεκάθαρος ηγέτης στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές με 31,9%, ακολουθούμενη από τη Φινλανδία (13,4%), την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο (και οι δύο 12,6%). Η ηγεσία της Σουηδίας εξηγείται από την υψηλή χρήση συμβατών βιοκαυσίμων.

Αντίθετα, η Ελλάδα (5,3%) και η Λιθουανία (5,5%) κατέγραψαν τη χαμηλότερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές.

Το 2020, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με εξαίρεση τη Γαλλία (καμία αλλαγή, 9,2%) και τη Φινλανδία (-0,9%), κατέγραψαν αύξηση στο μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές σε σύγκριση με το 2019, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις που παρατηρήθηκαν για την Εσθονία (+5,9%, το Λουξεμβούργο (+4,9%), το Βέλγιο (+4,2%) και την Κύπρο (+4,1%).

ER.jpg