Επανεμφάνιση της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Διεκδικεί ΣΔΙΤ €235 εκ
Επανεμφάνιση της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Διεκδικεί ΣΔΙΤ €235 εκ

Επανεμφάνιση της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Διεκδικεί ΣΔΙΤ €235 εκ

Ένα από τα σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το ΣΔΙΤ της υδροδότησης της Αθήνας
RE+D magazine
24.01.2022

Τα τρία (τελικά) σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το διαγωνισμό για το έργο «Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα Αττικής» στο πλαίσιο της Α’ Φάσης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την Προεπιλογή των συμμετεχόντων, ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ανάμεσα τους και η παλαι κραταία κατασκευαστική εταιρεία ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Η εταιρεία που ήταν από τις πρώτες κατασκευαστικές εταιρείες που εισήγαγε τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αθηνών πρόσφατα αποφάσισε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, έως του ποσού των €40 εκατ. 

Η Σύμβαση Σύμπραξης θα περιλαμβάνει  το σύνολο των παρεχόμενων Υπηρεσιών που αφορούν στη Λειτουργία, Συντήρηση, Επισκευή, Αποκατάσταση των Παγίων που ανήκουν στην Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π. και τα οποία χρησιμοποιούνται για την συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά ακατέργαστου νερού από τις πηγές μέχρι την είσοδο των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού.

Η συνολική συμβατική διάρκεια της σύμπραξης ανέρχεται σε είκοσι έτη.  

Ο προϋπολογισμός του έργου κατά την περίοδο λειτουργίας του ανέρχεται στα €235 εκ. σε καθαρή παρούσα αξία.

Τα τρία σχήματα που συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία είναι:

 1. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΩΡ

2. ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ & ΤΕΡΝΑ ΑΕ

3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ

 Μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2022 αναμένεται να ολοκληρωθεί από την επιτροπή ο έλεγχος των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων και ο διαγωνισμός να περάσει στη Β’ Φάση.