Επιταχύνει επενδύσεις ο ΑΔΜΗΕ με αφορμή την επιδείνωση της κλιματικής κρίσης
Επιταχύνει επενδύσεις ο ΑΔΜΗΕ με αφορμή την επιδείνωση της κλιματικής κρίσης

Επιταχύνει επενδύσεις ο ΑΔΜΗΕ με αφορμή την επιδείνωση της κλιματικής κρίσης

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για την περίοδο 2021 - 2026 αυξήθηκσε σε €200 εκατ. από €80 εκατ.
RE+D magazine
09.03.2022

Η επιδείνωση της κλιματικής κρίσης επέβαλε την αναβάθμιση των προδιαγραφών ανθεκτικότητας κρίσιμων υποδομών του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας αναφέρει ο ΑΔΜΗΕ σε ανακοίνωσή του.

Στο πλαίσιο αυτό ο προϋπολογισμός του προγράμματος για την περίοδο 2021-2026 αυξήθηκε από 80 σε 200 εκατ, ευρώ προκειμένου στο διάστημα αυτό να αντικατασταθεί το 60% των υφιστάμενων στοιχείων του Συστήματος με γνώμονα την αντικατάσταση κάθε στοιχείου εξοπλισμού με ηλικία άνω των 24 ετών.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος είναι εμπροσθοβαρής, προκειμένου ο πλέον κρίσιμος εξοπλισμός του Συστήματος Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης να έχει ανανεωθεί μέχρι το τέλος του 2023, ενώ σχεδόν το σύνολο των διακοπτών 400 kV (69 από 74), θα έχουν αντικατασταθεί έως το 2024.

Το 2021 Διαχειριστής αντικατέστησε ή ανακαίνισε πλήρως 74 στοιχεία εξοπλισμού, ενώ τα αντίστοιχα έργα που ολοκληρώθηκαν κατά την τριετία 2018-2020 ήταν 76. Με τον ρυθμό αυτό, εκτιμάται ότι το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί και πριν από το 2026, ανάλογα με τις δυνατότητες των επόμενων ετών.

Παράλληλα, δρομολογούνται έργα τεχνολογικής αναβάθμισης του Συστήματος της Κρήτης, τα οποία έχουν ενσωματωθεί και στο νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2023-2032.