[]
Επιχορήγηση EBRD σε Δημόσια Επιχείρηση Υδροδότησης & Αποχέτευσης στα Σκόπια
Επιχορήγηση EBRD σε Δημόσια Επιχείρηση Υδροδότησης & Αποχέτευσης στα Σκόπια

Επιχορήγηση EBRD σε Δημόσια Επιχείρηση Υδροδότησης & Αποχέτευσης στα Σκόπια

Η εταιρεία θα χρηματοδοτήσει μελέτη βελτίωσης της οικονομικής και λειτουργικής απόδοσης.
RE+D magazine
22.11.2021

Η δημόσια επιχείρηση υδροδότησης και αποχεύτευση των Σκοπίων, JP Vodovod i Kanalizacija των Σκοπίων έλαβε επιχορήγηση ύψους €1.000.000 από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για τη διεξαγωγή μελέτης προγράμματος βελτίωσης της οικονομικής και λειτουργικής απόδοσης.

Η μελέτη θα εκπονηθεί από την DECON, γερμανική εταιρεία συμβούλων μηχανικής που επικεντρώνεται σε έργα υποδομής.

Η επιχορήγηση θα χρηματοδοτήσει επίσης μελέτη εισροής και διείσδυσης στο πλαίσιο του έργου εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων των Σκοπίων που υποστηρίζεται από την EBRD.

Η συμφωνία επιχορήγησης υπογράφηκε από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας κ. D. Veskovski και τον επικεφαλής του Γραφείου της EBRD στα Σκόπια κ. A. Aranitasi.