Η Eurobank ολοκλήρωσε την απόκτηση του 2,7% στην Ελληνική Τράπεζα
Η Eurobank ολοκλήρωσε την απόκτηση του 2,7% στην Ελληνική Τράπεζα

Η Eurobank ολοκλήρωσε την απόκτηση του 2,7% στην Ελληνική Τράπεζα

Η συμμετοχή της ανέρχεται πλέον στο 12,6%.
RE+D magazine
29.12.2021

Η Eurobank ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της απόκτησης ποσοστού 2,7% στην Ελληνική Τράπεζα.

Σε συνέχεια της από 23ης Ιουλίου 2021 ανακοίνωσης, η Τράπεζα Eurobank, θυγατρική της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings), ανακοινώνει ότι, μετά τη λήψη των σχετικών εποπτικών εγκρίσεων, ολοκλήρωσε την απόκτηση ποσοστού 2,7% (11.191.639 μετοχές) στην Ελληνική Τράπεζα.

Η συμμετοχή της Eurobank στην Ελληνική Τράπεζα ανέρχεται πλέον σε 12,6%.