Ιδρύεται η "Νέα Αρχή Υδάτων και Λυμάτων" από το Υπ. Περιβάλλοντος
Ιδρύεται η "Νέα Αρχή Υδάτων και Λυμάτων" από το Υπ. Περιβάλλοντος

Ιδρύεται η "Νέα Αρχή Υδάτων και Λυμάτων" από το Υπ. Περιβάλλοντος

RE+D magazine
12.01.2022

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ιδρύει την "Νέα Αρχή Υδάτων και Λυμάτων"

Με την νέα αυτή μεταρρύθμιση που θα υλοποιήσει το υπουργείο ως αναθέτουσα αρχή, το δ' τρίμηνο του 2022 θα ενισχυθεί η διαχείριση των υδάτων καθώς η νέα αυτή αρχή αναμένεται να λάβει συγκεκριμένες κατευθύνσεις σε ότι αφορά ευθύνες και αρμοδιότητες.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα προηγηθούν οι απαραίτητες μελέτες αλλά και δημόσιες διαβουλεύσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η νέα Αρχή θα βασίσει την λειτουργία της στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ η οποία έχει ήδη περάσει στην ελληνική νομοθεσία και θα επικεντρωθεί στην εποπτεία των φορέων διαχείρισης των υδάτων, τη συμμόρφωση των φορέων παροχής υδάτων στις αρχές βιώσιμης διαχείρισης υδάτων καθώς και την βελτίωση της οικονομικής και τεχνικής διαχείρισης των φορέων αυτών.