Και επίσημα στην Πειραιώς το 52% της Trastor έναντι €98 εκατ.
Και επίσημα στην Πειραιώς το 52% της Trastor έναντι €98 εκατ.

Και επίσημα στην Πειραιώς το 52% της Trastor έναντι €98 εκατ.

Πωλητής του μεριδίου ήταν η WRED LLC συνδεδεμένη εταιρεία με την Varde Partners.
RE+D magazine
01.03.2022

Το 52% της Trastor απέκτησε η Τράπεζα Πειραιώς, έναντι €98 εκατ. ή 1,25 ευρώ ανά μετοχή.

Όπως αναφέρει η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 21ης Ιανουαρίου 2022, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς, ολοκλήρωσε την απόκτηση ποσοστού συμμετοχής 52,0% στην Trastor Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.Π.) από την WRED LLC, εταιρεία συνδεδεμένη με την Värde Partners, κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της συναίνεσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Το τίμημα που καταβλήθηκε ανήλθε σε €98 εκατ. (€1,25 ανά μετοχή).