Κέρδη €492,4 εκατ. το 2021 για τον ΟΤΕ
Κέρδη €492,4 εκατ. το 2021 για τον ΟΤΕ

Κέρδη €492,4 εκατ. το 2021 για τον ΟΤΕ

Το 2022, η συνολική αμοιβή προς τους μετόχους θα ανέλθει σε €500 εκατ., αυξημένη κατά 5% σε σχέση με το 2021.
RE+D magazine
24.02.2022

Σημαντική άνοδο που άγγιξε το 20% σημείωσαν τα μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ για το 2021.

Ειδικότερα, ο όμιλος ανακοίνωσε όυι τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στο 12μηνο ανήλθαν στα 492,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19,8% σε ετήσια βάση, με τα βασικά κέρδη ανά μετοχή να διαμορφώνονται στα 1,072 ευρώ, με άνοδο 89,4%.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 3,36 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 3,4% με τα προσαρμοσμένα EBIΤDA να ενισχύονται κατά 5,9% στα 1,295 δισ. ευρώ.

Σύνοψη έτους  

 • Ισχυρές επιδόσεις για τον Όμιλο – αύξηση 6% στο Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) λόγω θετικών επιδόσεων σε Ελλάδα και Ρουμανία
 • Αύξηση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών Ομίλου κατά 17% – Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σύμφωνα με τις προβλέψεις
 • €500 εκατ. προτεινόμενη αμοιβή στους μετόχους, αυξημένη κατά 5%
 • Προτεινόμενο Μέρισμα στα €0,558 ανά μετοχή
 • €250 εκατ. Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών

Το δ΄τρίμηνο

 • Ισχυρό Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) Ομίλου, αυξημένο κατά 12%
 • Περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελλάδα – Αύξηση εσόδων κατά 4,5% και Προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά 7,2%
 • Ενίσχυση εσόδων σε όλους τους τομείς – Τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 2%, με θετικό πρόσημο σε Κινητή, ευρυζωνικές υπηρεσίες και Τηλεόραση
 • Θετικό πρόσημο και στους κύριους λειτουργικούς δείκτες (KPIs) – Αύξηση κατά 22% των συνδρομητών υπηρεσιών οπτικών ινών, με τη διείσδυση να ανέρχεται στο 51%
 • Επιτάχυνση της ανάπτυξης δικτύου FTTH – διαθέσιμο σε 563 χιλιάδες νοικοκυριά κι επιχειρήσεις στο τέλος του 2021

 • Ισχυρή αύξηση στα €10,4 εκατ. του Προσαρμοσμένου EBITDA (AL) της κινητής στην Ρουμανία – θετικές τάσεις στους λειτουργικούς δείκτες (KPIs)
Κατόπιν εγκρίσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο του στρατηγικού πλάνου της Εταιρείας να επεκτείνει και να επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), η Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους αναθεωρήθηκε ως εξής:

Με την προϋπόθεση ότι το εξωτερικό και το μακροοικονομικό περιβάλλον θα παραμείνουν σταθερά, η Εταιρεία σκοπεύει να καταβάλει στους μετόχους της, μέσω ενός συνδυασμού καταβολής μερισμάτων και Προγραμμάτων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών (με σκοπό την ακύρωση τους), το 70%-100% των ετήσιων καθαρών ελεύθερων ταμειακών ροών. Τα επόμενα χρόνια, η συνολική αμοιβή θα επιμερίζεται μεταξύ μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών  σε αναλογία 50% μεταξύ μερισμάτων & επαναγοράς ιδίων μετοχών.

To Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει τη χρήση των αποθεματικών από τις ταμειακές ροές που ενδέχεται να συσσωρευτούν μεσοπρόθεσμα μαζί με τα πλεονάσματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί.

Η εφαρμογή της αναθεωρημένης πολιτικής αμοιβών προς τους μετόχους θα ξεκινήσει το 2022 και θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των καθαρών ελεύθερων ταμειακών ροών για το τρέχον έτος, ήτοι το 2022, ως βάση υπολογισμού για την συνολική αμοιβή των μετόχων. Με τον ίδιο τρόπο, θα εφαρμόζεται η πολιτική αμοιβών και τα επόμενα χρόνια, δηλαδή η βάση υπολογισμού για την συνολική αμοιβή των μετόχων το 2023 θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των καθαρών ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2023 κ.ο.κ.

Το 2022, η συνολική αμοιβή θα ανέλθει σε €500 εκατ., αυξημένη κατά 5% σε σύγκριση με το 2021 και θα επιμεριστεί ισόποσα σε μερίσματα και αγορές ιδίων μετοχών.