Κοινό ομολογιακό δάνειο έως και €65,2 εκατ. από την Trastor
Κοινό ομολογιακό δάνειο έως και €65,2 εκατ. από την Trastor

Κοινό ομολογιακό δάνειο έως και €65,2 εκατ. από την Trastor

Μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρη εξόφληση υφιστάμενου δανεισμού και χρηματοδότηση μελλοντικών επενδυτικών σχεδίων.
RE+D magazine
21.12.2021

Στη σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους έως και €65.200.000 προχώρησε η Trastor AEEAΠ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας διαχειριστής πληρωμών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων ορίστηκε η τράπεζα Eurobank ΑΕ. Η κάλυψη του ομολογιακού δανείου θα πραγματοποιηθεί στο σύνολό του από την τράπεζα Eurobank ΑΕ.

Μέρος του δανείου, ήτοι ποσό έως και €43.200.000 θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρη εξόφληση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού ενώ το υπόλοιπο θα χρηματοδοτήσει την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας.