Ξεκινά η "μάχη" για την νέα παραχώρηση της Αττικής Οδού
Ξεκινά η "μάχη" για την νέα παραχώρηση της Αττικής Οδού

Ξεκινά η "μάχη" για την νέα παραχώρηση της Αττικής Οδού

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να υποβάλουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την 20η Απριλίου 2022.
RE+D magazine
20.01.2022

Στην έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη νέα παραχώρηση μιας από τις σημαντικότερες οδικές υποδομές της χώρας, της Αττικής Οδού, προχώρησε το ΤΑΙΠΕΔ ανάβοντας ουσιαστικά το "πράσινο φως" για το ράλι εγχώριων και ξένων ομίλων να διεκδικήσουν το έργο που θεωρείται "φιλέτο" για τον κατασκευαστικό χώρο.

Το ΤΑΙΠΕΔ προκήρυξε το διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση των υπηρεσιών σχετικά με τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού για 25 έτη. Η Αττική Οδός μέχρι σήμερα αποτελούσε χρυσοφόρα σύμβαση συνεισφέροντας στους μετόχους της πάνω από €722 εκατ. σε μερίσματα την τελευταία επταετία.

Προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό ίδια κεφάλαια ύψους €400 εκ. εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα η εταιρικά σχήματα και συνολικά υπό διαχέιριση κεφάλαια ύψους €2 δισ. εφόσον προκειται για επενδυτικά κεφάλαια (funds)  

Κάθε προεπιλεγείς Επενδυτής οφείλει να αποδείξει με τη Δεσμευτική Προσφορά που θα υποβάλει κατά τη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού πρόσφατη αποδεδειγμένη εμπειρία στους τομείς της παροχής υπηρεσιών συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένης της εκτέλεσης τυχόν έργων που μπορεί να απαιτηθούν για την εύρυθμη λειτουργία αυτοκινητοδρόμων με Συμβατικό Σύστημα Συλλογής Διοδίων και Ηλεκτρονικό Σύστημα Συλλογής Διοδίων.

Η διαγωνιστική διαδικασία του ΤΑΙΠΕΔ για την παραχώρηση της Αττικής Οδού θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: τη φάση προεπιλογής (Ά φάση) και τη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών (Β φάση). Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να υποβάλουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την 20η Απριλίου 2022. Λεπτομέρειες της διαγωνιστικής διαδικασίας περιγράφονται στην Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ.

Το έργο

Η Αττική Οδός είναι ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος μήκους περίπου 70 χλμ., που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1990 με τη μέθοδο της παραχώρησης. Αποτελεί τον περιφερειακό της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας και τμήμα της σπονδυλικής στήλης του οδικού δικτύου του Νομού Αττικής.

Πρόκειται για ένα προαστιακό οδικό δίκτυο και αυτοκινητόδρομο, με δύο ή τρεις λωρίδες κυκλοφορίας και μία λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ), ανά κατεύθυνση. Σε ορισμένα τμήματα στο μέσον του αυτοκινητόδρομου, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κινείται ο προαστιακός σιδηρόδρομος, που δεν αποτελεί μέρος της σύμβασης παραχώρησης της Αττικής Οδού.

Περαιτέρω, ο αυτοκινητόδρομος της Αττικής Οδού αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του οδικού άξονα ΠΑΘΕ (Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι), αφού συνδέει την Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας με την Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, παρακάμπτοντας το κέντρο της Αθήνας. Ο αυτοκινητόδρομος έχει ελεγχόμενες προσβάσεις και αποτελείται από δύο κάθετα, διασταυρούμενα μεταξύ τους, τμήματα, την Ελεύθερη Λεωφόρο Ελευσίνας – Σταυρού - Σπάτων, μήκους περίπου 52 χλμ., και τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού, μήκους περίπου 13 χλμ. Στην Αττική Οδό εντάσσεται και τμήμα της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, μήκους περίπου 5 χλμ.