Ξεκινούν οι μελέτες για το νέο αρχαιολογικό μουσείο στην Δήλο
Ξεκινούν οι μελέτες για το νέο αρχαιολογικό μουσείο στην Δήλο

Ξεκινούν οι μελέτες για το νέο αρχαιολογικό μουσείο στην Δήλο

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το International Foundation for Greece
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
07.01.2022

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης του Αρχαιολογικού Χώρου Δήλου και της μελέτης για την ανέγερση του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Δήλου.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το International Foundation for Greece, το οποίο ιδρύθηκε στο Λονδίνο από τους Γιώργο και Ασπασία Λεβέντη. 

Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνεται 

η εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης του Αρχαιολογικού Χώρου Δήλου

η εκπόνηση Μελέτης για την ανέγερση του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Δήλου, που, ειδικότερα, περιλαμβάνει:

 • Τοπογραφικό Διάγραμμα
 • Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη
 • Αρχιτεκτονική αποτύπωση
 • Αποτύπωση φέροντος οργανισμού
 • Διερευνητικές εργασίες - εργαστηριακούς ελέγχους για τον φέροντα οργανισμό
 • Αρχιτεκτονική Προμελέτη, Οριστική μελέτη και μελέτη Εφαρμογής
 • Στατική Προμελέτη, Οριστική μελέτη και μελέτη Εφαρμογής
 • Η/Μ Προμελέτη, Οριστική μελέτη και μελέτη Εφαρμογής
 • Τεύχη δημοπράτησης
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Διαδικασία έκδοσης και έκδοση οικοδομικής αδείας.

Βιοκλιματικός σχεδιασμός


Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου, ο χώρος θα πρέπει να είναι, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, υπόγειος ή υπόσκαφος, να απέχει όσο το δυνατόν γίνεται από τη θάλασσα για την καλύτερη προστασία των αρχαιοτήτων και των νέων υλικών, αλλά και να συνάδει με τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Επιπλέον, το κτίριο το οποίο θα καλύψει, όπως προβλέπεται, τουλάχιστον 5.000 τ.μ., θα πρέπει να μη χρειάζεται συχνές επισκευές και συντηρήσεις. Το μέγεθός του ορίστηκε να είναι τέτοιο ώστε να καλύπτονται όλες οι σύγχρονες ανάγκες ενός μουσείου, να μπορούν να εκτεθούν όσα έργα παρουσιάζονται  στο τωρινό μουσείο, καθώς και οι αρχαιότητες που θα προέρχονται είτε από τις αποθήκες είτε από τον αρχαιολογικό χώρο του νησιού.