Μάρτιο του 2022 η τελική απόφαση για το Πόρτο Καρράς
Μάρτιο του 2022 η τελική απόφαση για το Πόρτο Καρράς

Μάρτιο του 2022 η τελική απόφαση για το Πόρτο Καρράς

RE+D magazine
13.12.2021

Στα μέσα Μαρτίου 2022 αναμένεται η έκδοση του τελικού πορίσματος για το Πόρτο Καρράς σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της Τεχνικής Ολυμπιακής.

Οπως αναφέρει η εταιρεί, οι δεύτεροι ανεξάρτητοι σύμβουλοι που όρισαν οι αντισυμβαλλόμενες εταιρείες προκειμένου να εξετάσουν το από 5.4.2021 πόρισμα (completion statement) που κατάθεσε ο ανεξάρτητος σύμβουλος (ΙΑ), θεωρούν, ενόψει της φύσης και των ιδιαιτεροτήτων του εγχειρήματος, την πιο πάνω ως πιθανή ημερομηνία για την έκδοση του τελικού πορίσματος (final completion statement), εφόσον υπάρξει σύγκλιση απόψεων.

Το εμβληματικό ξενοδοχείο πουλήθηκε στην BELTERRA INVESTMENTS συμφερόντων Ιβαν Σαββίδη πριν από ενάμιση χρόνο (Απρίλιος 2020) έναντι €205 εκατ. Το τίμημα για την αγορά περιελάμβανε και την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» για τις οποίες έχει εγγυηθεί η Εταιρεία ύψους €54 εκατ. περίπου . 

Η συμφωνία για τη μεταβίβαση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Πόρτο Καρράς στην Belterra Investments συμφερόντων του ομίλου Σαββίδη προέβλεπε τη διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων (full due diligence) από την Αγοράστρια οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν το τελικό ύψος της συναλλαγής.