Με ΤΜΕΔΕ Εllington συνεχίζει το ΤΧΣ στην Attica Bank
Με ΤΜΕΔΕ Εllington συνεχίζει το ΤΧΣ στην Attica Bank

Με ΤΜΕΔΕ Εllington συνεχίζει το ΤΧΣ στην Attica Bank

Την απόφαση του να προχωρήσει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με το Consortium ανακοίνωσε το Ταμείο
RE+D magazine
25.11.2021

Την απόφαση του να προχωρήσει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με το Consortium ΤΜΕΔΕ Εllington ανακοίνωσε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Στην τράπεζα μετά την μετατροπή των παραστατικών τίτλων (warrants) σε κοινές μετοχές, το μεγαλύτερο ποσοστό κατέχει το ΤΧΣ που αυξήθηκε σε 68,2%, ενώ το ποσοστό του Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών και Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) υποχώρησε σε 14,7%, από 46,3% προηγουμένως, και του e-ΕΦΚΑ στο 10,3% από 32,5%.

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα διενεργεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση συνολικά μέχρι €240.000.000 με την έκδοση μέχρι 1.200.000.000 νέων μετοχών με τιμή διάθεσης €0,20 / μετοχή με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 49,5265161872259 νέες μετοχές για κάθε μία 1 παλαιά μετοχή.

Σήμερα, 25 Νοεμβρίου, ξεκίνησε η περίοδος διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης θα λήξει στις 3 Δεκεμβρίου, ενώ στις 8 Δεκεμβρίου λήγει η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης. Στις 10 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσει η κατανομή και διάθεση τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών και στις 14 Δεκεμβρίου αναμένεται η έναρξη διαπραγμάτευσης στο ΧΑ των μετοχών μετά την αύξηση κεφαλαίου.