Μήλο της έριδος για τις εταιρείες το έργο του "ψηφιακού κτηματολογίου"
Μήλο της έριδος για τις εταιρείες το έργο του "ψηφιακού κτηματολογίου"

Μήλο της έριδος για τις εταιρείες το έργο του "ψηφιακού κτηματολογίου"

Αρκετές εταιρείες του κλάδου της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών έχουν καταθέσει προσφορές.
RE+D magazine
12.01.2022

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκενρώνει ο διαγωνισμός της ψηφιοποίησης των έγχαρτων αρχείων του Κτηματολογίου της χώρας άνω των 600 εκατ. σελίδων σε σύνολο 390 Υποθηκοφυλακείων, συνολικού ύψους περίπου €310 εκατ.

Υστερα από δυο παρατάσεις η νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίσθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα 17/01/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Σύμφωνα με πληροφορίες αρκετές εταιρίες του κλάδου της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών έχουν καταθέσει προσφορά μεταξύ των οποίων οι Cosmote, Wind και Vodafone. Το έργο υποδιαιρείται σε πέντε τμήματα στα οποία ομαδοποιούνται τα υποθηκοφυλακεία των 13 Περιφερειών της χώρας, ενώ στο πρώτο τμήμα περιλαμβάνεται και η δημιουργία του πληροφοριακού συστήματος καθώς και οι απαραίτητες ψηφιακές εφαρμογές.

Το έργο 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ψηφιοποίηση του συνόλου των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών και του συστήματος ενεχύρων, καθώς και η υλοποίηση ηλεκτρονικών Εφαρμογών και 2 / 9 Πληροφοριακού Συστήματος για την τήρηση και ενημέρωση αυτών, στο οποίο διαμέσου διαδικτυακής πύλης θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι νόμιμα ενδιαφερόμενοι (πολίτες, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, κ.ά.).

Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει τόσο τη σάρωση των στοιχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών και του συστήματος Ενεχύρων όσο και την καταχώριση βασικών στοιχείων τους σε εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα, ώστε να δημιουργηθεί ένα επίσημο ψηφιακό αντίγραφο του συστήματος το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται εφεξής για να διενεργείται έρευνα στα στοιχεία του υποθηκοφυλακείου.