Μπλόκο στην δημιουργία νέων κλινών στις Βαλεαρίδες
Μπλόκο στην δημιουργία νέων κλινών στις Βαλεαρίδες

Μπλόκο στην δημιουργία νέων κλινών στις Βαλεαρίδες

Αλλαγή μοντέλου με νέο σύστημα ταξινόμησης αστέρων.
Δημήτρης Ι. Παπαδομαρκάκης
18.02.2022

Με διάταγμα που τίθεται σε άμεση ισχύ μπλοκάρει τη δημιουργία νέων τουριστικών καταλυμάτων (κλινών) η κυβέρνηση των Βαλεαρίδων. Το πάγωμα ισχύει για μια περίοδο τεσσάρων ετών και για τα τέσσερα νησιά και αφορά σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Το διάταγμα, θα ενταχθεί στον νέο νόμο περί τουριστικής κυκλικότητας και βιωσιμότητας το κείμενο του οποίου εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο την περασμένη Παρασκευή

Τα τέσσερα νησιωτικά συμβούλια, θα έχουν τέσσερα χρόνια για να καθορίσουν τον αριθμό  των τουριστικών καταλυμάτων που μπορούν να υποστηρίξουν. 

Μέσα στα τέσσερα χρόνια, δεν θα είναι δυνατή η δημιουργία νέων κλινών πέρα από τα διαθέσιμα αποθέματα στη Μαγιόρκα, την Ίμπιζα και τη Φορμεντέρα.Τα υπάρχοντα ξενοδοχεία θα επιτρέπεται να αυξάνουν την επιφάνεια υποδομών τους κατά 15% καταργώντας έως το 5% των κλινών τους. Στη Μινόρκα, όπου δεν υπάρχει διαθέσιμες κλίνες, το πάγωμα θα αφορά στις νέες κατασκευές.

Μέχρι το τέλος της τετραετίας, τα συμβούλια θα καθορίσουν, με αναφορά στα επιμέρους εδαφικά τους σχέδια, εάν επιθυμούν να δημιουργήσουν νέες τουριστικές μονάδες. Συνολικά υπάρχουν στα νησιά 18.718 κλίνες  - 8.486 στη Μαγιόρκα, 7.000 στην Ίμπιζα και 3.232 στη Φορμεντέρα.

Ο νέος νόμος προωθέι την κυκλικότητα και βιωσιμότητα και στοχεύει στην προσαρμογή του τουριστικού μοντέλου στους διαθέσιμους πόρους, με μείωση της κατανάλωσης νερού της παραγωγής απορριμμάτων κα τη μετάβαση από τη θέρμανση με πετρέλαιο σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις με τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων. Όλα αυτά θα αποτυπώνονται σε ένα νέο σύστημα ταξινόμησης αστέρων ξενοδοχείων.

Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να καταρτίσουν σχέδιο για την επόμενη πενταετία, μέσα σε ένα χρόνο, προκειμένου να εφαρμόσουν κυκλικό μοντέλο. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους € 60 εκατ. η οποία θα προέλθει από κοινοτικά κονδύλια αλλά και από κρατικούς πόρους.