Νέα "ευρωπαϊκή καμπάνα" για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων
 Νέα "ευρωπαϊκή καμπάνα" για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Νέα "ευρωπαϊκή καμπάνα" για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων

Απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα για το θέμα τον Μάιο του 2020.
RE+D magazine
03.12.2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρούει για άλλη μια φορά τον κώδωνα του κινδύνου στην Ελλάδα με σκοπό να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρείχε η Ελλάδα, τα αστικά λύματα δεν συλλέγονται ούτε υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία πριν από την απόρριψή τους σε 209 οικισμούς. Η Ελλάδα βασίζεται επίσης σε υπερβολικό βαθμό σε Μεμονωμένα και Κατάλληλα Συστήματα (π.χ. σηπτικές δεξαμενές) χωρίς να πληροί τα πρότυπα της σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας (91/271/ΕΟΚ).

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, δίνοντάς της προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τη χώρα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία, οι πόλεις υποχρεούνται να δημιουργήσουν την απαραίτητη υποδομή για τη συλλογή και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων τους.

Τα μη συλλεγμένα ή μη επεξεργασμένα λύματα μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και να μολύνουν λίμνες, ποτάμια, το έδαφος και τα παράκτια και υπόγεια ύδατα.