Μπαίνει έλεγχος στις ρυπογόνες κατασκευές
Μπαίνει έλεγχος στις ρυπογόνες κατασκευές

Μπαίνει έλεγχος στις ρυπογόνες κατασκευές

Η μέθοδος υπολογισμού του άνθρακα στο στάδιο της κατασκευής των κτιρίων θα ενσωματωθεί στα πρώτυπα των RICS
Βάλια Πολίτη
14.12.2021

Με δεδομένο οτι το 40% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα προκύπτει κάθε χρόνο από την κατασκευή νέων κτιρίων και υποδομών, η διεθνής Ένωσης εμπειρογνωμόνων στον τομέα των κατασκευών, ICMS Coalition, δημοσίευσε το πρώτο παγκόσμιο πρότυπο για την μέτρηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις κατασκευές και στον κύκλο ζωής τους - γνωστό και ως «ενσωματωμένο και λειτουργικό άνθρακα».

Το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Κόστους - ή ICMS3 (International Cost Management Standard) - αποτελεί μια μεθοδολογία, με βάσει την οποία  κατασκευαστές και μηχανικοί μπορούν να υπολογίζουν την ποσότητα ενσωματωμένου άνθρακα που θα δημιουργήσουν τα έργα τους, είτε αυτά αφορούν νέους δρόμους, σχολεία, γραφεία, κατοικίες ή υποδομές.

Η δημιουργία του ICMS3 αποτελεί την εναρκτήρια κίνηση για τον κατασκευαστικό τομέα, με σκοπό την ευθυγράμμιση του κλάδου με το στόχο net-zero. 

Η νέα εύχρηστη μέθοδος που θα επιτρέψει την ακριβή αποτύπωση των εκπομπών που δημιουργούνται, αναμένεται να έχει άμεση επίπτωση στον κλάδο, καθώς θα υποχρεώσει τους κατασκευαστές να προσαρμόσουν τις προτάσεις τους (είτε επιλέγοντας πιο βιώσιμα υλικά, είτε υιοθετώντας συγκεκριμένες κατασκευαστικές πρακτικές) προκειμένου να περιορίσουν τις επιπτώσεις τους στο κλίμα.

Η μεθοδολογία ICMS3 αναμένεται να ενσωματωθεί στα πρώτυπα των RICS, με σύσταση να εφαρμόζεται από όλα τα μέλη που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα. 

Ο Alan Muse, Επικεφαλής των Προτύπων Κατασκευής στο Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), δήλωσε: "Η απεξάρτηση από τον άνθρακα στον τομέα των κατασκευών είναι πλέον απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της COP26. Ουσιαστικά, για να το επιτύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε παγκόσμια τυποποιημένα συστήματα αναφοράς".

Ο Justin Sullivan, Πρόεδρος του ICMS Coalition και του Construction Industry Council, επεσήμανε:

«Το ταξίδι του ICMS ήταν ένα φωτεινό παράδειγμα του πώς λειτουργεί η συνεργασία. Έχουμε 49 διεθνείς κοινωφελείς φορείς που έχουν δημιουργήσει από κοινού πρότυπα παγκόσμιας κλάσης στους τομείς των κατασκευών και των υποδομών». 

Παρότι βρισκόμαστε πολύ μακριά από την υποχρεωτική εφαρμογή ενός ενιαίου, παγκόσμιου συστήματος υπολογισμού του άνθρακα στον κατασκευαστικό τομέα, πρωτοβουλίες όπως το ICMS3 αποτελούν εξαιρετικά ενθαρρυντικό παράδειγμα για τη μελλοντική συνεργασία του τομέα διεθνώς.