Οι μελέτες της επέκτασης της Λ. ΚΥΜΗΣ
Οι μελέτες της επέκτασης της Λ. ΚΥΜΗΣ

Οι μελέτες της επέκτασης της Λ. ΚΥΜΗΣ

RE+D magazine
04.02.2022

Αναρτήθηκαν στο ΕΣΗΔΗΣ οι μελέτες που αφορούν στο έργο με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Λ. ΚΥΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ : ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ (Α/Κ ΚΥΜΗΣ) ΕΩΣ Ε.Ο.Α1 (Α/Κ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ)»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών, είναι διαθέσιμες από την 3η Φεβρουαρίου όλες οι μελέτες που αφορούν στο έργο συνολικού προϋπολογισμού €320.000.000. 

Πέραν των λοιπών εγγράφων που αφορούν στο έργο οι ελληνικές αρχές καλούν τους ενδιαφερομένους να βρούν τις μελέτες στη σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ με Α/Α διαγωνισμού 186228.

Βρείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου.

Βρείτε εδώ τη μελέτη προϋπολογισμού του έργου.