Οι "πράσινες" επενδύσεις που θα χρηματοδοτήσει το νέο ομόλογο της Noval Property
Οι "πράσινες" επενδύσεις που θα χρηματοδοτήσει το νέο ομόλογο της Noval Property

Οι "πράσινες" επενδύσεις που θα χρηματοδοτήσει το νέο ομόλογο της Noval Property

RE+D magazine
26.11.2021

Στην χρηματοδότηση κυρίως του επενδυτικού της προγράμματος αλλά και στην εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων που σχετίζονται με επενδύσεις που έχει ήδη πραγματοποιήσει η εταιρεία θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια από το νέο ομολογιακό δάνειο έως 120 εκατ. ευρώ που θα εκδόσει η Noval Property.

Περί τα €17 εκατ θα αποπληρώσουν υφιστάμενες διανειακές υποχρεώσεις και τα υπόλοιπα έως €98,39 εκατ. θα διατεθούν για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου σε έργα που ηδη έχουν δρομολογηθεί αλλά και σε έργα που βρίσκονται στο στάδιο των διερευνητικών συζητήσεων κυρίως στις κατηγορίες των γραφείων, τουριστικών καταλυμάτων, logistics και κατοικιών, συνολικού εκτιμώμενου ύψους περίπου €85 εκατ.

Συγκεκριμένα  

Ποσό €5,33 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων τόκων) θα διατεθεί εντός 90 ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης για την ολική αποπληρωμή του από 23.07.2020 ομολογιακού δανείου της με την EUROBANK. Το εν λόγω δάνειο σχετίζεται με την αποπεράτωση κτιρίου γραφείων στο Χαλάνδρι, «THE BUTTERFLY» με πιστοποίηση LEED v4 for Core & Shell - Gold. 

Ποσό €6,78 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων τόκων) θα διατεθεί εντός 360 ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης για την ολική αποπληρωμή του από 21.04.2015 ομολογιακού δανείου της Εκδότριας με την ALPHA BANK και ποσό έως €5,67 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων  αναλογούντων τόκων) για τη μερική αποπληρωμή της από 29.07.2014 Αλληλόχρεου Λογαριασμού με την ALPHA BANK συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου ύψους €9 εκατ. κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου. Τα εν λόγω δάνεια σχετίζονται με την ανέγερση του εμπορικού πάρκου «MARE WEST» στην Κόρινθο. 

Στα έργα που βρίσκεται σε εξέλιξη περιλαμβάνονται: 

To υπό ανάπτυξη συγκρότημα κτιρίων γραφείων επί των οδών Χειμάρρας 10-12 και Λεωφόρου Αμαρουσίου - Χαλανδρίου στο Μαρούσι (πρώην ακίνητο Kodak) συνολικής επιφάνειας περίπου 49.000 τ.μ. και αναμενόμενης διεθνούς πιστοποίησης κατά LEED, μέσω της εταιρείας THE GRID Α.Ε. (μετοχική σύνθεση: 50% Noval Property, 50% Mavani Holdings Limited του ομίλου Brook Lane Capital). Για το εν λόγω έργο αναμένονται την περίοδο 2022-2025 κεφαλαιουχικές δαπάνες από την THE GRID Α.Ε. ύψους περίπου €48,7 εκατ. (€77,3 εκατ. περιλαμβανομένου και του τιμήματος αγοράς της γης, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί μέχρι το τέλος του 2021), το 50% του οποίου, ήτοι €24,4 εκατ. (€38,7 εκατ. συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας επί του τιμήματος αγοράς της γης), αντιστοιχεί στην Εταιρεία. 

Η υπό ανάπτυξη αστική ανάπλαση του πρώην βιομηχανικού ακινήτου (αρχικής επιφάνειας 72.500 τ.μ. περίπου) στην οδό Πειραιώς 252, η οποία εντάχθηκε στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων (Νόμος 3894/2010) στο τέλος του 2019, σε μικτές χρήσεις που αναμένεται να περιλαμβάνουν συνδυασμό γραφείων, ξενοδοχείου, κατοικιών, αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών χρήσεων, με αναμενόμενη διεθνή πιστοποίηση LEED / LEED Neighborhood Development ή BREEAM Communities και κατάλληλης ενεργειακής απόδοσης, έργο για το οποίο αναμένονται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου €152 εκατ. την περίοδο 2022-2025. 

Η ανακατασκευή του κτιρίου στην οδό Αρδηττού στο Μετς, συνολικής επιφάνειας περίπου 3.480 τ.μ. σε κτίριο διαμερισμάτων και γραφείων αναμενόμενης διεθνούς πιστοποίησης κατά LEED ή BREEAM, έργο για το οποίο αναμένονται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου €8 εκατ. την περίοδο 2022-2024. 

Το υπό ανάπτυξη νέο κτίριο γραφείων στο ακίνητο της οδού Χειμάρρας 16 στο Μαρούσι, συνολικής επιφάνειας περίπου 20.175 τ.μ. με αναμενόμενη διεθνή πιστοποίηση κατά LEED, έργο για το οποίο αναμένονται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου €22 εκατ. την περίοδο 2022-2025 (για την ανάπτυξη του εν λόγω νέου κτιρίου αποκτήθηκαν τα δύο όμορα οικόπεδα επί της οδού Χειμάρρας,

Το υπό σχεδιασμό μετατροπή πρώην βιομηχανικών ακινήτων συνολικής επιφάνειας 22.200 τ.μ. σε κτίρια logistics κατάλληλης ενεργειακής απόδοσης, έργα για τα οποία εκτιμώνται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου €10 εκατ. την περίοδο 2022 – 2024.