Ορίσθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των πιστοποιημένων εκτιμητών για τα ακίνητα της ΓΑΙΑΟΣΕ
Ορίσθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των πιστοποιημένων εκτιμητών για τα ακίνητα της ΓΑΙΑΟΣΕ

Ορίσθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των πιστοποιημένων εκτιμητών για τα ακίνητα της ΓΑΙΑΟΣΕ

Συνέρχεται σήμερα η επιτροπή με την ευθύνη του προέδρου.
Ειρήνη Θεοφανίδου
16.11.2021

Ορίσθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών από πιστοποιημένους εκτιμητές για τα ακίνητα της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας στη Διαύγεια ορίσθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης για τον διαγωνισμό με τίτλο «Υποβολή προσφορών για τον προσδιορισμό της αγοραίας και της μισθωτικής αξίας 161 ακινήτων από πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών».

Η επιτροπή αποτελείται από τους κ.κ Περικλή Νικολάου ως Πρόεδρο με αναπληρωτή τον κο. Σπύρο Μαντζαρίνη, Στέφανο Ξεκαλάκη, ως Μέλος με αναπληρώτρια την κα. Μαρία Μαραβέγια και τον κ. Ιωάννη Φωτόπουλο ως Μέλος με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Ρεπάσο.

Η επιτροπή θα συνέλθει με ευθύνη του προέδρου της σήμερα 16 Νοεμβρίου 2021 στις 14.00.