Που διέθεσε τα κεφάλαια από τις ΑΜΚ η Premia
Που διέθεσε τα κεφάλαια από τις ΑΜΚ η Premia

Που διέθεσε τα κεφάλαια από τις ΑΜΚ η Premia

Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα δύο ΑΜΚ
RE+D magazine
11.01.2022

Τον απολογισμό για το που διέθεσε τα €56 εκατ από τις αυξήσεις μετοχικού Κεφαλαίου που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα η Premia Properties, δημοσίευσε η εισηγμένη.

Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα δύο ΑΜΚ 

Από την πρώτη που ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2020 συγκεντρώθηκαν €10.028.517 Το ποσό αυτό διατέθηκε στο σύνολό του για την αποπληρωμή ισόποσου μέρους δανείων που είχε χορηγήσει στην Εταιρεία η Alpha Bank, βάσει της από 29.03.2018 Συμφωνίας Εξυγίανσης.

Από την δεύτερη που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2021 συγκεντρώθηκαν €47.515.213,44. Το ποσό αυτό (κατόπιν αφαίρεσης ποσού €1.560.620,32 ως εξόδων της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου) έχει εν μέρει διατεθεί μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, μέχρι την 31.12.2021, διατέθηκε από την Εταιρεία ποσό €2.943.065,76 για κεφάλαιο κίνησης και ποσό €22.985.911,54 για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε τέσσερα συνολικά επαγγελματικά ακίνητα,:

  • ποσό €15.032.368,54 για επενδύσεις και προκαταβολές επενδύσεων σε εξυπηρετούμενα διαμερίσματα (serviced apartments) 
  • και ποσό €7.953.543,00 για προκαταβολές επενδύσεων σε βιομηχανικά ακίνητα. 

Το υπολειπόμενο ποσό των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την παραπάνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διατηρείται από την Εταιρεία σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.