Που θα γίνουν οι δύο μονάδες επεξεργασίας Αποβλήτων στην Αττική
Που θα γίνουν οι δύο μονάδες επεξεργασίας Αποβλήτων στην Αττική

Που θα γίνουν οι δύο μονάδες επεξεργασίας Αποβλήτων στην Αττική

Ολοκληρώθηκε η α' φάση δύο διαγωνισμών για ΜΕΑ μέσω ΣΔΙΤ
RE+D magazine
01.03.2022

Ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά, στην προσπάθεια για «πράσινη διαχείριση» των απορριμμάτων στην Αττική κι εφαρμογή των κανόνων της κυκλικής οικονομίας έγινε μετά την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) να εγκρίνει το πρακτικό με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των δύο εν εξελίξει διαγωνισμών, για την κατασκευή και λειτουργία δυο νέων μεγάλων υποδομών επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, συνολικού προϋπολογισμού €640 εκατ.

Πρόκειται για δύο διαγωνισμούς ΣΔΙΤ με τη μέθοδο του ανταγωνιστικού διαλόγου, στους οποίους συμμετέχουν πέντε μεγάλοι όμιλοι, γεγονός που εγγυάται την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι διαγωνισμοί που διεξάγονται για πρώτη φορά στην Αττική, αφορούν στις υποδομές «Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) του Κεντρικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας της Αττικής» και «Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά».

Οι νέες αυτές Μονάδες, όταν δοθούν σε λειτουργία, αναμένεται να συνεισφέρουν καθοριστικά τόσο στον στόχο της πλήρους επεξεργασίας και δραστικής μείωσης των απορριμμάτων πριν την ταφή (κάτι που σήμερα δυστυχώς δεν γίνεται καθώς το 85% των απορριμμάτων που παράγονται στο Λεκανοπέδιο οδηγούνται στο ΧΥΤΑ Φυλής προς ταφή, χωρίς καμία επεξεργασία), αλλά και στην ανάκτηση ανακυκλώσιμων και την κομποστοποίηση διαλεγμένου οργανικού κλάσματος.

Ως το τέλος του 2022 η ολοκλήρωση και της επόμενης φάσης του ανταγωνιστικού διαλόγου. Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, και εφόσον δεν υπάρξουν δικαστικές προσφυγές μεταξύ των διαγωνιζόμενων, ξεκινάει η δεύτερη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2022.