Πούλησε η CarVal Investors το μερίδιο της στο «Earth»
Πούλησε η CarVal Investors το μερίδιο της στο «Earth»

Πούλησε η CarVal Investors το μερίδιο της στο «Earth»

Περνά στην Intrum ο αποκλειστικός έλεγχος του χαρτοφυλακίου
RE+D magazine
10.01.2022

Στην κατοχή του ομίλου Intrum περνά ο αποκλειστικός έλεγχος του χαρτοφυλακίου με μη εξυπηρετούμενες και ανεξασφάλιστες απαιτήσεις από δάνεια λιανικής και μικρών επιχειρήσεων, με τη κωδική επωνυμία «Earth», καθώς αγοράζει το ποσοστό συμμετοχής (60%) που είχε η CarVal Investors.

Το χαρτοφυλάκιο είχε περάσει το 2018 στο σχήμα CarVal (60%) και Intrum (40%) καθώς πλειοδότησαν στον σχετικό διαγωνισμό της Εθνικής με τίμημα που ανερχόταν στο 6% του ανεξόφλητου κεφαλαίου (σ.σ. περίπου 110 εκατ. ευρώ).

Το χαρτοφυλάκιο περιλάμβανε το 2018, όταν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή, 304 χιλ. μη εξυπηρετούμενα καταναλωτικά δάνεια (1,1 δισ.) καθώς και απαιτήσεις από κάρτες (0,5 δισ.) και δάνεια σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, περίπου 200 χιλιάδων δανειοληπτών, τα οποία δεν διαθέτουν εξασφαλίσεις.