«Πράσινο φως» από το ΤΧΣ στο σχήμα Ellington- ΤΜΕΔΕ
«Πράσινο φως» από το ΤΧΣ στο σχήμα Ellington- ΤΜΕΔΕ

«Πράσινο φως» από το ΤΧΣ στο σχήμα Ellington- ΤΜΕΔΕ

RE+D magazine
08.12.2021

Εγκρίθηκε αργά χθες το βράδυ (7 Δεκεμβρίου) από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η συμφωνία μετόχων της Αttica Bank.

Η συμφωνία προβλέπει την από κοινού συμμετοχή με τους ιδιώτες επενδυτές ΤΜΕΔΕ και Ellington Solutions S.A. και ΤΧΣ στη σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Στην τράπεζα σήμερα μετά την μετατροπή των παραστατικών τίτλων (warrants) σε κοινές μετοχές, το μεγαλύτερο ποσοστό κατέχει το ΤΧΣ που αυξήθηκε σε 68,2%, ενώ το ποσοστό του Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών και Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) υποχώρησε σε 14,7%, από 46,3% προηγουμένως, και του e-ΕΦΚΑ στο 10,3% από 32,5%.

H ανακοίνωση από το ΤΧΣ

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ» ή «Ταμείο»), ολοκλήρωσε με επιτυχία τις αποκλειστικές του διαπραγματεύσεις με τους ιδιώτες επενδυτές ΤΜΕΔΕ και Ellington Solutions S.A., οι οποίοι συμφώνησαν να συμμετάσχουν στη σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αttica Bank μαζί με το ΤΧΣ.

Η συνεργασία με τους ιδιώτες επενδυτές στοχεύει στην από κοινού ανάπτυξη της Αttica Bank στη βάση ενός νέου επιχειρηματικού σχεδίου ικανού να δημιουργήσει αξία για την επένδυση του Ταμείου.

Η διασφάλιση της ανάπτυξης του τραπεζικού συστήματος αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του Ταμείου, η οποία θα εφαρμοστεί και στην περίπτωση της Αttica Bank, αποδεικνύοντας την πλήρη και ουσιαστική δέσμευση του ΤΧΣ στην αποστολή του.

Οι Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι του Ταμείου ήταν οι Akinn Group, Houlihan Lokey και PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. και ως νομικοί σύμβουλοι είχε τις δικηγορικές εταιρείες Clifford Chance LLP και Κουταλίδη Law Firm.